I job med handicap

Når du, som jobcentermedarbejder, skal hjælpe ledige med et handicap i job, skal du fokusere på kompetencer frem for handicap og udfordringer.

Ifølge en undersøgelse fra SFI fra 2014 har 600.000 danskere mellem 16-64 år et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Beskæftigelsesandelen for denne gruppe er på 43 procent. For personer uden handicap er det tilsvarende tal 77 procent.

Handicap er ingen hindring for job

Hovedparten af medarbejdere med et handicap er ansat på helt ordinære vilkår. Matcher kompetencerne som udgangspunkt behovet i virksomheden, er der altså gode chancer for at løse de udfordringer, som et handicap kan give. Hvis handicappet har betydning for det daglige arbejde, kan jobbet ofte indrettes derefter, men mange er også ansat i fleksjob eller andre ordninger.

Involver nøglepersonen i jobcentret tidligt i processen

Alle jobcentre har en nøgleperson på handicapområdet. Nøglepersonen har kendskab til de handicapkompenserende ordninger og er bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen Job og Handicap.

Træk nøglepersonen ind allerede tidligt i processen, hvis du vurderer, at der er tale om varige funktionsnedsættelser. Det øger chancerne for, at I finder de rigtige løsninger allerede i første omgang.

De handicapkompenserende ordninger kan kombineres med både ordinær beskæftigelse, fleksjob, job med løntilskud og praktik.