Gå til www.cabiweb.dk

TEMA: Fastholdelse af medarbejdere - juni 2014

Fasthold medarbejderne for din virksomheds skyld

Ledighedstallet er på vej ned, og derfor er det en god ide at holde på de ansatte, du har. Også selvom de ikke kan arbejde 100 procent.

FastholdSiden sommeren 2012 har ledigheden været svagt faldende, og i april måned faldt ledigheden med 3.500 personer, viser tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at der nu er 131.600 ledige danskere, og i nogle brancher, eksempelvis jern- og metalindustrien, servicesektoren og inden for rengøring, er der ved at opstå flaskehalse med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Derfor er det en god ide at se på, hvordan du kan fastholde de medarbejdere, som du allerede har, så du kan afbøde noget af den mangel på arbejdskraft, du risikerer at ramle ind i. Det gælder ikke mindst medarbejdere, som er nedslidte, har været syge, eller som planlægger at gå på pension.

For medarbejdere, som måske ikke kan arbejde 100 procent, kan sagtens være værdifulde alligevel. I mange tilfælde besidder de specialiseret viden og erfaringer, og måske har medarbejderen opbygget værdifulde kunderelationer.

Ved at fastholde medarbejdere kan du også begrænse de omkostninger, der er forbundet med opsigelse og genbesættelse af job.

Leder, træd i karakter

Er skaden sket, og er medarbejderen blevet syg, skal du som leder træde i karakter. Og helst inden det udvikler sig til en langtidssygemelding, for erfaringen viser, at jo længere fraværet varer, jo sværere bliver det at vende tilbage.

”Det væsentlige er at holde kontakten til medarbejderen. Det betyder rigtig meget, at medarbejderen oplever stadig at være en del af arbejdspladsen, selv om vedkommende er syg, så det er rigtig vigtigt at tage kontakt til medarbejderen tidligt i sygdomsforløbet,” siger Anette Hansen, seniorkonsulent i Cabi.

Ved sygefravær er der en del redskaber, som virksomhederne selv kan tage fat i, og på Cabis hjemmeside finder du bl.a. en oversigt over, hvad du kan gøre for at fastholde en medarbejder, som er syg. Det gælder bl.a.:

Fasthold med et godt arbejdsmiljø

Fastholdelse af medarbejderne handler dog ikke kun om sygdom. Det kan også være et spørgsmål om at have en arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, og hvor medarbejderne er opdaterede med den nødvendige uddannelse til også fremad at kunne varetage jobbet.

”Et godt arbejdsmiljø med tilpas udfordrende opgaver og med mulighed for at udvikle sig, er nogle elementer, som er med til at fastholde medarbejdere i virksomheden. Nogle virksomheder formulerer en politik om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og det er en god ide, for det udstikker en retning,” siger Anette Hansen.

Odense Renovation holder på medarbejderne

En virksomhed, der er god til at fastholde medarbejderne, er Odense Renovation. Virksomheden har ca. 170 primært ufaglærte medarbejdere, men trods fysisk arbejde er det en arbejdsplads med et lavt sygefravær på 3,1 procent, og medarbejderne er typisk ansat i mange år. Bl.a. på grund af mulighed for fleksible arbejdsforhold.

”Vi har en høj gennemsnitsalder, og mange forlader først arbejdet, når de bliver 67 og kan gå på folkepension. Nogle endda først senere, og det er fordi, vi har en god arbejdsplads,” siger Lars Lorenzen Jensen, løn- og personalechef hos Odense Renovation.

Virksomheden har desuden en ordning med Falck Healthcare, der omfatter medarbejdere, som får psykiske problemer eller misbrug. Medarbejderne har mulighed for at få fysioterapi, massage, kiropraktik, zoneterapi og akupunktur. Og der er en klar aftale med Odense Kommune om en grundig indsats, når der er langtidssygemeldinger.

”Så snart der er en langtidssygemelding, hvilket vil sige fravær over 14 dage, holder vi samtaler med Odense Kommune for at lave en plan for tilbagevenden. Her prøver vi at tilpasse jobbet ved at ændre på arbejdsopgaver og arbejdstid. Vi prøver alt af, og i langt de fleste tilfælde lykkes det at få medarbejderen tilbage. Vores langtidsfravær er på 1,7 procent, så det er vi godt tilfredse med,” siger Lars Lorenzen Jensen.

Derudover har Odense Renovation et kolleganetværk, hvor medarbejderne kan hjælpe hinanden. Det består af en kompetenceliste på virksomhedens intranet, hvor der fx står, hvilke medarbejdere der har viden om stress, Alzheimers, depression, osv.

”Nogle gange er det bare nemmere at snakke med en kollega end en chef, og så er det her en god måde, hvor kollegaerne kan hjælpe hinanden,” siger Lars Lorenzen Jensen.