Gå til www.cabiweb.dk

TEMA: Stress - April 2014

Tips & tricks: Styr på stress i virksomheden

Her er ti gode råd til, hvordan du, der er leder, kan forebygge og håndtere stress i virksomheden.

1. Klare roller: Medarbejderen skal kende sin rolle. Det skal være helt klart, hvad hver enkelt medarbejder har ansvaret for, og hvilken leder der refereres til, hvis der opstår tvivl eller udfordringer.

2. Klare mål: Det skal være klart for medarbejderen, hvornår man er nået i mål med opgaven, så den kan afsluttes.

3. Klar forventningsafstemning: Det er vigtigt, at I forud for hver opgave har en klar forventningsafstemning mellem ledelse, medarbejder og kunde. Hvad er tidsplanen for opgaven? Hvornår opgaven i mål? Og hvem har beslutningsansvaret?

4. Tag ansvar: Som leder skal du også tage ansvaret for opgaven. Hvis ansvaret for en opgave bliver uddelegeret, er det vigtigt, at beslutningskompetencen følger med. En projektleder uden beslutningskompetence er ifølge Majken Matzau i risikozonen for stress.

5. Gå forrest: Har I stressproblemer i virksomheden, er det vigtigt, at det er topledelsen, som driver en indsats imod stress. Ofte er det en grundlæggende ændring af virksomhedens organisering, der skal til.

6. Spot symptomerne: Du og dine ansatte kan komme problemerne i forkøbet, hvis I er i stand til at se symptomerne på stress og gribe ind, inden der kommer en sygemelding. Bliver medarbejderen fx irritabel, mister humøret eller glemmer aftaler? Tag fat i medarbejderen og spørg.

7. Reager hurtigt: Er uheldet ude, og bliver en medarbejder sygemeldt med stress, skal du som leder reagere hurtigt. Fjern ansvaret fra medarbejderen og kontakt den sygemeldte hurtigt. Formålet med første samtale er at etablere kontakt og vise, at du vil hjælpe medarbejderen.

8. Hold kontakt: Som leder kan du hjælpe en stressramt ved at holde regelmæssig kontakt. Måske kan den sygemeldte ikke overskue at tale om arbejde, så i begyndelse handler det kun om at holde kontakten. Tilbyd desuden den sygemeldte professionel hjælp.

9. Planlæg tilbagevenden: Aftal med medarbejderen og eventuelt jobcentret, hvordan I kan lave en delvis raskmelding og trinvis optrapning af arbejdsmængden. Overvej også, om der er arbejdsopgaver og organisering, som skal ændres.

10. Hurtigt igang: Undersøg, om det kan lade sig gøre at medarbejderen kan komme i gang kort tid efter sygemeldingen. Det er bedre med en lang indkøringsperiode med få arbejdstimer, end at være væk i lang tid og derefter skulle tilbage på fuld tid med en kort indkøringsperiode.