Gå til www.cabiweb.dk

TEMA: Stress - April 2014

Stress sladrer om din virksomheds kultur

Du skal give virksomhedens kultur et eftersyn, når stress viser sig blandt medarbejderne. Stress handler ikke om den enkelte medarbejders smertetærskel, men er et signal om, at der er noget galt med den måde virksomheden er organiseret på, mener stressekspert.

Stress

Hvis du vil undgå, at dine medarbejdere melder sig syge med stress, skal du som leder tage ansvaret fra medarbejderne og sørge for, at der er klare linjer og klare mål i virksomheden. Det mener Majken Matzau, erhvervspsykolog og direktør i Matzau Erhvervspsykologer, som foruden en lang række bøger om stress også har bidraget til bogen ”Nye perspektiver på stress”, som udkom i oktober sidste år.

Hun forklarer, at det meget ofte er virksomhedens kultur og organisering, der udgør problemet, når medarbejdere bliver syge af stress. Dermed gør hun op med opfattelsen af, at det skulle være mennesker med særlige karaktertræk, som perfektionisme og arbejdsnarkomani, der i særlig grad skulle blive ramt af stress.

”Vi har indrettet vores arbejdspladser med en enorm kompleksitet, hvor ledelsen ikke definerer klare roller og mål. Vi udøver postmoderne ledelse, som vi kalder frihed under ansvar, hvor medarbejderne får et kæmpe ansvar for, at de skal nå deres mål, men de får ikke den nødvendige indflydelse til at kunne løse opgaven og nå målet. Det er vor tids største ubalance og er den sikre vej til stress,” siger Majken Matzau.

Topledelsen skal tage initiativet

Hun opfordrer til, at ledelsen tager ansvaret og sørger for, at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling i virksomheden og sørger for, at der er en ordentlig forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere, når nye opgaver sættes i gang.

”Det er så vigtigt, at der er klare roller, når det kommer til at undgå stress. Det er først og fremmest en ledelsesopgave, og det skal være helt fra toppen. Det ikke en opgave, man kan lægge i HR-afdelingen eller længere nede i organisationen, for det er nogle helt grundlæggende ting om virksomhedens organisation, der skal tages fat på,” siger Majken Matzau, og giver en tjekliste over, hvad du som leder kan fokusere på, når du giver virksomheden et gennemsyn.

  • Der skal være en klart defineret organisering i virksomheden.
  • Medarbejderens rolle skal være klart defineret.
  • Mål skal være klart defineret af ledelsen.
  • Forventningerne skal være godt afstemte forud for en opgave mellem alle involverede parter.

Giv din virksomhed et eftersyn

Bliver en medarbejder syg med stress, er det desuden vigtigt at se på, om der er noget ved den stressramtes arbejdsopgaver, der skal ændres.  Vender medarbejderen tilbage til en arbejdsplads, hvor der ikke er ændret på noget, er der stor risiko for et tilbagefald og en ny sygemelding med stress.

En virksomhed, der har mærket stressproblemer, og som har sat ind for at ændre på arbejdspladskulturen i virksomheden, er MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn, der bl.a. fremstiller skibsskruer.

Efter kraftig ordrenedgang og en række afskedigelser, blev fem medarbejdere sygemeldt med stress, og det tog en rum tid at få dem tilbage på arbejde. Virksomhedens arbejdsmiljøsygeplejerske, Susanne Graae, blev efteruddannet som stresscoach, og der blev udviklet et koncept, som skal forebygge stress og skabe kendskab til symptomer på stress, så eventuelle problemer kan tages i opløbet.

Optrap arbejdstiden langsomt

I de tilfælde, hvor en medarbejder hos MAN Diesel & Turbo skulle tilbage efter en sygemelding på grund af stress, er det sket efter samtaler med Susanne Graae og langsom optrapning af arbejdstiden. Samtidig har Susanne Graae haft samtaler med ledelsen i den afdeling, hvor medarbejderen hører til, for at afklare, om der var noget ved medarbejderens arbejdsopgaver, som skulle ændres.

Poul Knudsgaard, direktør for MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn, har arbejdet tæt sammen med Susanne Graae i udviklingen af stresskonceptet, og det betyder noget, at topledelsen er med i udviklingen af projektet.

”Det er stadig en anelse tabubelagt at arbejde med det her, men det er noget, vi skal for at få en god arbejdsplads. Som leder skal jeg bakke op om projektet, og jeg skal vise, at jeg vil det her,” siger Poul Knudsgaard.

”Og så er glade og tilfredse medarbejdere godt for forretningen, så det siger egentlig sig selv, at det er en god ide at undgå stress,” slutter Poul Knudsgaard.