Til dig, der er leder

Forløbsprogrammer på beskæftigelsesområdet er et redskab, som støtter koordineringen og indholdet af arbejdsrettede rehabiliterende indsatser for udvalgte grupper. Forløbsprogrammer sætter en systematisk ramme for den beskæftigelsesrettede indsats for den enkelte borger.

I dette forløbsprogram er målgruppen nyankomne flygtninge, som har behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for at komme i beskæftigelse.

Få indblik i forløbsprogrammets krav til organisering

Til dig, der er medarbejder

LG Insight og Cabi har i fællesskab udviklet forløbsprogrammet for arbejdsrettet rehabilitering for nyankomne flygtninge med traumer, som skal overgå fra asylcenteret til en beskæftigelsesrettet indsats i kommunen.

Forløbsprogrammet indeholder anbefalinger og konkrete redskaber til en tidlig og sammenhængende arbejdsrettet rehabiliterende indsats for traumatiserede flygtninge.

Kom i gang med forløbsprogram for god integration