Til jobcentrene

Brug praktik i virksomheder og løntilskud - også til flygtninge og indvandrere. Det er de mest effektive værktøjer til afklaring og beskæftigelse.

For at få flygtninge og indvandreres kompetencer og kvalifikationer bedst muligt i spil på det danske arbejdsmarked har vi brug for virksomhedernes hjælp til afklaringen, fx igennem en virksomhedspraktik.

Læs nærmere om IGU - Integrationsgrunduddannelsen

Vejen til job går via virksomhederne

Ved hjælp af et forløb i en virksomhed, kan du og borgeren sammen blive klogere på borgerens kompetencer samt mulighederne på arbejdsmarkedet fremover.
Brug fx Kompetencekortet til den tidlige, systematiske afdækning af kompetencer.

Afklaring af forudsætninger og motivation

  1. Hvis borgeren KAN og VIL: Gå direkte efter jobmatch i overensstemmelse med virksomhedens rekrutteringsbehov. Kombinér fx med mentor eller sprogundervisning.
  2. Hvis borgeren VIL, men IKKE KAN: Behov for opkvalificering f.eks. via branchepakker, virksomhedsskole, jobpakker, VUC, specifikke uddannelser: truckcertifikat o.lign.
  3. Hvis borgen KAN, men IKKE VIL: Borgen har mistet motivationen eller mangler fornemmelse for, hvordan det danske arbejdsmarked hænger sammen. Praktik- eller mentorforløb er her relevant. Alternativt integrationspålæg og repartrieringssamtaler.
  4. Hvis borgeren IKKE KAN og IKKE VIL: her kan være behov for kompetenceafklaring i form af praktikforløb. Desuden afklaring af helbred, økonomi, sociale forhold og eventuelle behov for socialfaglig indsats.

Kombinér med sprogundervisning

Den virksomhedsrettede indsats kan med fordel kombineres med sprogundervisning for at styrke integrationen. De fleste lærer hurtigere og bedre dansk, hvis undervisningen er kombineret med arbejde og måske endda foregår på arbejdspladsen. En virksomhedspraktik kaldes nogle gange sprogpraktik af samme årsag. 

Hos Integrationsviden kan du læse om 3/2-modellen i Hedensted Kommune, hvor flygtninge i henhold til Integrationsloven er tre dage på sprogskole og to dage i praktik/aktivering hver uge.

Læs mere om virksomhedspraktik (sprogpraktik) under Flygtninge i praktik i virksomheden.

Understøt med mentorer

Brugen af mentorer kan understøtte den gode integration/inklusion af en ny medarbejder på arbejdspladsen. En sprogmentor kan være det, der skal til, for at en flygtning, som af gode grunde endnu ikke kan sproget, finder sig bedre til rette i virksomheden.

Se Cabis temaside om mentorordninger.