Sådan kan din virksomhed hjælpe

Forløb i virksomhederne i form af praktik eller løntilskud er effektive måder at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Her er et overblik over de centrale ordninger, som kan anvendes, hvis du som virksomhed vil hjælpe en flygtning tættere på job.

Når en virksomhed ønsker at gå et skridt videre med sit sociale ansvar og hjælpe en udsat ledig i job, er samarbejdet med jobcentret vigtigt. Det gælder også - og måske især - når virksomheden ønsker at bidrage til integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Sådan er du proaktiv som virksomhed

Ønsker du at ansætte eller hjælpe en flygtning i job, kan du gøre brug af disse støtteordninger:

Tag en dialog med jobcentret eller kommunen om mulighederne for jeres virksomhed. Er Branchepakker fx en mulighed? Dit jobcenter kan vejlede.

HORESTA går foran med Projekt Mentor

Mentorer skal guide flygtninge på rette vej i det danske sprog, arbejdsmarked og den danske kultur. Målet er, gennem uddannelse, at klæde flygtninge på til et job i hotel- og restaurationsbranchen.

 

I Cabis overbliksværktøj får du indblik i de centrale støtteordninger. Så er du godt klædt på til samarbejdet med jobcentret.

IGU - Ny integrationsgrunduddannelse

Pr. 1. juli 2016 har virksomheder også haft mulighed for at ansætte flygtninge under den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU). Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet har lavet en udførlig beskrivelse af:

  • Hvem der kan tage IGU-uddannelsen
  • Hvad et IGU-forløb skal indeholde
  • Hvordan forløbet aftales
  • Og hvor virksomheder kan få yderligere vejledning

Se mere om IGU på UIBM.dk

DI opfordrer virksomheder til at bruge IGU. Se DIs 10 enkle skridt igennem IGU-forløbet

Norisol i Skælskør er et eksempel på en virksomhed, der benytter sig af IGU-ordningen. Siden 1. september 2016 har Mohammed Al-Saadi, 21 år og flygtning fra Syrien,  været ansat i IGU-forløb hos den sydsjællandske virksomhed. Læs mere hos DI

Samarbejd med jobcentret

Cabi har samlet en hel temaside om Samarbejdet med jobcentret. Siden er fyldt med gode råd, viden og vejledning om, hvordan jobcentre og virksomheder kan finde sammen i værdiskabende partnerskaber og arbejde sammen om at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet.

Strategiske partnerskaber med kommunerne

Cabi har opstillet tre modeller for professionelle partnerskaber mellem jobcentre og store virksomheder, som både virksomheder og jobcentre kan lade sig inspirere af.

Sammen om integration

Din virksomhed kan også melde sig til partnerskabet "Sammen om Integration", som Jobservice Danmark står bag.