Modtagelsen på arbejdspladsen

Kulturmødet. Der kan være udfordringer forbundet med integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, fordi betydningen af kulturforskelle ikke altid er tænkt ind.

Som virksomhed kan man have behov for at blive klædt på til at modtage flygtninge. De øvrige kolleger kan også have behov for forberedelse og information forud for præsentationen af den nye medarbejder med flygtningebaggrund.

Find gode råd og inspiration til modtagelsen på arbejdspladsen på denne side.

Under Kulturmødet i virksomheden kan du læse nærmere om integration af flygtninge i virksomhedens arbejdspladskultur.

Inspirationsvideo: Ansatte som ikke taler dansk

"Det er vigtigt for os at vise, at vi gerne vil arbejde" fortæller Ghassen og og Firas Albonni. De arbejder begge hos Malerfirmaet Helge og Michael Jørgensen A/S. Hør hvorfor firmaet har valgt at have to flygtninge, som ikke taler dansk, ansat.

Forberedelsen af kolleger

Forbered arbejdspladsen. Sørg for, at dem, der skal samarbejde med den nye kollega er godt informeret om, hvorfor ledelsen har valgt at ansætte netop denne person.  Brug tid på dialog om forventninger og eventuelle bekymringer hos medarbejderne.

Vær tydelig om dine forventninger. Accepter ikke mobning og diskrimination og vær opmærksom på, at det godt kan finde sted i din virksomhed, selvom du ikke regner med det. Kommuniker tydeligt i virksomheden, hvorfor det er vigtigt, at ingen bliver udelukket eller diskrimineret, og at alle er ansat fordi, de er valgt til det.

Forberedelsen af den nye medarbejder

Forbered den nye medarbejder. Sørg for, at den nye medarbejder får en grundig introduktion til kollegerne og arbejdspladsen, hvor I også kommer omkring arbejdspladskultur og uskrevne regler. Og vær opmærksom på, at ting, du finder indlysende og almindeligt ikke nødvendigvis er det for andre.

Medarbejder med traumer

Mennesker, der har været på flugt, kan være præget af traumatiserende oplevelser fra selve flugten og den krig, de er flygtet fra.

Bliv klogere på, hvordan I på arbejdspladsen bedst kan tage hensyn til en medarbejder med traumer.