Flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet

Virksomhederne er en del af løsningen i god integration. Et ophold i en virksomhed kan være vejen til et job og selvforsørgelse samt bedre sprogkendskab for den enkelte flygtning.

Tag et samfundsmæssigt medansvar og hjælp flygtninge tættere på arbejdsmarkedet, fx gennem et forløb i jeres virksomhed. Det er den politiske udmelding og det grundlag, landets kommuner og virksomheder sammen skal arbejde ud fra.

Høj motivation for arbejde hos nyankomne

Motivationen hos flygtninge for at komme i arbejde er oftest størst i den nærmeste tid efter ankomst til landet. For mange er det vigtigt, at kunne give tilbage til det samfund, der har taget imod en. Ligesom det er vigtigt at kunne være en god rollemodel for sine børn.

Integration og arbejde via virksomhedsvejen

Erfaringer viser, at den sikreste vej for flygtninge til at opnå erfaring med sprog og kultur går via virksomhederne. Det er også her, netværk og relationer opbygges. Sproget læres bedst, når det anvendes på jævnlig basis, fx i et dagligt job, ligesom det er nemmest at lære, hvordan det er at arbejde i Danmark ved reelt selv at gøre det.

Læs artiklen "Ny mulighed for opkvalificering af flygtninge i virksomheder" fra Cabi Nyt, juni 2016.

Udover de samfundsmæssige gevinster, kan det for virksomhederne resultere i kvalificeret, loyal arbejdskraft, så alle parter vinder ved at flygtninge kommer i job.

Værktøjskasse til rekrutteringen og samarbejdet

Cabi har i samarbejde med Industriens Fond og kommunerne i Silkeborg og Favrskov udviklet en værktøjskasse, som virksomheder kan bruge i rekrutteringen, introduktionen og samarbejdet med nydanske medarbejdere. I værktøjskassen finder du værktøjer til at:

 • få overblik over mulighederne og økonomien bag
 • forberede og tage imod nydanske kolleger på arbejdspladsen
 • afdække kompetencer og sætte fokus på mål og udviklingsområder
 • håndtere sikkerheden når kollegaen stadig er ved at lære dansk
 • håndtere sprogudfordringer og kulturforskelle

Gå til værktøjskassen

Gode grunde til at ansætte flygtninge

 • Det giver adgang til nye og bredere rekrutteringskanaler
 • Det giver en mere dynamisk medarbejdersammensætning
 • Det giver et godt image og signalerer socialt engagement
 • Det kan give adgang til en større kundekreds
 • Det skaber grobund for værdiskabelse igennem øget innovationskraft.

Inspirationsvideo: Det gav en masse arbejdsglæde

Se indslag fra TV2News om Comwell, som har haft succes med at få flere indvandrere i arbejde.

Sådan kommer virksomheden i gang

Et godt udgangspunkt er at kontakte jobcentret, som kan hjælpe med rådgivning og vejledning. Find dit lokale jobcenter.

Begynd eventuelt med at besøge Cabis overbliksværktøj, som kan give dig overblikket over støtteordningerne og klæde dig mere på til den videre samtale med jobcentret.

Bliv klar på baggrundsmotiverne

Det kan være en god ide, at man som virksomhed gør sig bevidst om sin motivation og strategiske målsætning med at ansætte flygtninge. Hvad er formål og mål med indsatsen. Forud for en dialog med jobcentret, kan virksomheden med fordel overveje følgende:

 • Hvad vil vi gerne have ud af integrationsaftalen? Hvorfor vil din virksomhed gerne hjælpe? Er det socialt ansvar, udsigt til manglende arbejdskraft eller af andre årsager?
 • Hvilke kvalifikationer har vi behov for på sigt?
 • Hvilke ønsker har vi til praktikanter, og vil vi indgå i rekrutteringen?
 • Kan vi stille mentorer til rådighed?
 • Kan vi bidrage til kompetenceafklaring i praktikforløbet?
 • Tag medarbejderne (tillidsrepræsentant) med på råd. Hvor giver det mening med en praktikant? Hvad er forventningen til den enkelte medarbejder?
 • Vælg en nøgleperson i virksomheden, som har det overordnede ansvar for praktikanten/de nye medarbejdere.