Rehabiliteringsplanen

Rehabiliteringsplanen består af to faser, forberende og indsats, som begge spiller en vigtig rolle for det endelige resultat.

undefined

Alle, som skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteamet skal have en rehabiliteringsplan. Planen består af en:

 • forberedende del
 • indsatsdel.

Den forberedende del

Den forberedende del udarbejdes i alle de sager, som skal forelægges rehabiliteringsteamet. Den udarbejdes som forberedelse til mødet i rehabiliteringsteamet i et samarbejde mellem sagsbehandleren og personen, som skal have sin sag behandlet.
Den forberedende del skal indeholde en beskrivelse af borgerens:

 • erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse
 • personlige ressourcer, netværk m.v.
 • beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til job eller uddannelse
 • ønsker til fremtidigt job og uddannelse
 • beskrivelse af helbredssituation, igangværende undersøgelser eller behandling og alle øvrige relevante helbredsoplysninger med dokumentation
 • vurdering af helbredets betydning for job og uddannelse
 • hidtidig forsørgelseshistorik
 • beskrivelse af erfaringerne med den hidtidige indsats.

Den forberedende del af planen skal beskrive og dokumentere borgerens muligheder for uddannelse eller job, men ikke vurdere den fremtidige indsats. Den skal være fyldestgørende, så kommunen efterfølgende kan træffe afgørelse i sagen.
På mødet, hvor den forberedende del af rehabiliteringsplanen fremlægges, deltager borgeren selv sammen med sin sagsbehandler. Derefter udarbejder rehabiliteringsteamet en indstilling til kommunen om det videre forløb.
I de sager, hvor teamet indstiller, at der skal bevilges fleksjob eller førtidspension, skal indstillingen indeholde en faglig begrundelse for indstillingen.
Hvis kommunen ikke følger teamets indstilling, skal rehabiliteringsteamet revurdere sagen.

Indsatsdelen

I de sager, hvor rehabiliteringsteamet indstiller, at der skal sættes et ressourceforløb i gang, skal indstillingen beskrive:

 • hvad teamet har lagt vægt på
 • mål og indsatser, som skal bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet
 • behovet for løbende opfølgning.

Begrundelsen skal være fyldestgørende, så sagsbehandleren og borgeren kan udarbejde indsatsdelen på baggrund af indstillingen.
Indsatsdelen skal indeholde:

 • borgerens mål for uddannelse eller job
 • beskrivelse af beskæftigelsesrettede og sundhedsmæssige delmål
 • beskrivelse af konkrete tilbud eller aktiviteter i den næste minimum seks måneders periode
 • løbende opfølgning.

Indholdet i planen kan løbende revideres, når situationen ændrer sig undervejs i ressourceforløbet.