Reform af førtidspension og fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte nye regler for førtidspension og fleksjob i kraft.

Aftalepartierne blev bl.a. enige om følgende principper for reformen:

  • Flest mulige skal i arbejde på det ordinære arbejdsmarked.
  • Fokus på at udvikle den enkeltes arbejdsevne.
  • Fleksjobordningen målrettes og tilskuddet omlægges.
  • Adgangen til førtidspension begrænses.
  • Ressourceforløb skal sikre en tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats.

Reformen har ikke konsekvenser for personer, der inden reformen havde opnået førtidspension. For de personer, der inden 31. december 2012 var ansat i et fleksjob, sker der heller ingen ændringer, så længe de er ansat i samme fleksjob.

Læs mere om reformens konsekvenser på:

I vores Lovstof kan du læse nærmere om de relevante ordninger på området:

Besøg desuden vores temaside om førtidspension og skånejob