Følg op på fleksjob

Jobcentret er forpligtet til at følge på på et fleksjob. Opfølgningen skal foregå ved en personlig samtale, hvor der er fokus på udviklingsperspektivet i fleksjobbet.

Et fleksjob bevilges for en periode på fem år ad gangen. For personer over 40 år bevilges fleksjobbet permanent efter den første fem-års periode, hvis personen stadig er berettiget til fleksjob.

Pligt til opfølgning

Jobcentret har pligt til at følge op på, hvordan det går med fleksjobbet efter 2 ½ år og 4 ½ år, når der er tale om et fleksjob bevilget for en periode på 5 år.

Arbejdsgiveren inddrages efter behov. Herefter udarbejder jobcentret en status og træffer en afgørelse.

Behov for ny vurdering af arbejdsevne

Inden da kan der opstå behov for at lave en ny vurdering af den reelle arbejdsevne. Medarbejderen kan fx få det bedre eller blive så fortrolig med jobbet, at det bliver muligt at sætte den ugentlige arbejdstid op.

Behov for flere skånehensyn

Det kan også være, at skånehensynene ikke fungerer optimalt, eller at der bliver behov for flere skånehensyn.

Alt efter udfordring, kan der være flere forskellige muligheder:

  • Timetallet ændres
  • Timerne fordeles på en anden måde hen over ugen
  • Arbejdsopgaverne ændres
  • De handicapkompenserende ordninger tages i brug, stoppes eller ændres.

Problemerne tages bedst i opløbet – hvad enten jobcentret skal involveres, eller virksomhed og medarbejder selv kan finde løsningerne.