Fleksjob få timer

Der findes arbejdsopgaver, hvor virksomhederne ser muligheder for fleksjob med et lille timetal.

undefined

Det er økonomisk muligt at etablere fleksjob helt ned til få timer om ugen.

Epinion interviewede 754 virksomheder for Cabi i efteråret 2012. 62% af virksomhederne svarede, at de var villige til at drøfte med jobcentret, om der var opgaver, som kunne løses af en medarbejder ansat i fleksjob mellem 3 og 10 timer om ugen.

Arbejdsopgaver i fleksjob på få timer

Spørgsmål: Hvilke af følgende arbejdsopgaver vil en person med et timetal på 3-10 timer realistisk kunne udføre hos jeres virksomhed?

Download PDF med grafen i et større format

Alt-om-fleksjob_billede-graf

 


Forudsætninger for fleksjob få timer

Spørgsmål: Hvad skal der til, for at en fleksjobansættelse på 3-10 timer ugentligt vil kunne komme til at fungere i jeres virksomhed, forudsat at I kan finde passende arbejdsopgaver. Hvordan vil I vægte følgende forhold?

Download PDF med grafen i et større format

Alt-om-fleksjob_billede-graf2

 


Gode råd fra virksomheder til jobcentre

Jobcentret skal hjælpe virksomhederne med at få øje på de konkrete muligheder for fleksjob – også fleksjob på få timer. Virksomhedernes egne gode råd til jobcentrene er:

 • Giv ærlig og professionel information om kompetencer og skånehensyn.
 • Ryk hurtigt ud, når der er behov for det, så små problemer ikke vokser sig store.
 • Rådgiv om støttemulighederne. Virksomhederne kan ikke kende lovgivningen.
 • Tilbyd muligheden for mere løse ansættelser
 • Tilbyd administrative lettelser.
 • Uddan jobcentermedarbejderne, så de har viden om psykiske lidelser og dermed kan hjælpe virksomhederne.
 • Start med en praktik, så begge parter kan se hinanden an.
 • Tilbyd faste kontaktpersoner.
 • Afklar, hvor meget der skal følges op.

Erfaringer med etablering af fleksjob på få timer

Byg videre på erfaringer fra de såkaldte skånejob

Jobcentrene har allerede erfaringer med at skabe job med løntilskud til førtidspensionister, nemlig de såkaldte skånejob. Her er der erfaringer, man kan bygge videre på, når der fremover skal skabes fleksjob på få timer. 

En del af målgruppen til de fremtidige fleksjob på få timer vil på mange områder være den samme, som i dag er i job med løntilskud til førtidspensionister.

En række jobkonsulenter giver følgende gode råd om fleksjob på få timer:

 • Find job på få timer i de små virksomheder. Mange fra målgruppen har også lettere ved at overskue en lille arbejdsplads.
 • Skab job på få timer. De står ikke som ubesatte stillinger.
 • Undersøg om der er jobmuligheder i funktioner i kerneforretningen eller ”ekstrahåndsfunktioner”.
 • Afklar, om personen kan vende tilbage til sit tidligere arbejdsområde, eller om der skal tænkes i helt nye baner.
 • Brug praktik til at afklare kompetencer og begrænsninger og til at skræddersy jobbet.
 • Gør det tydeligt, hvad virksomheden kan forvente af den nye medarbejder.
 • Få arbejdstiden tilrettelagt, så der bliver mulighed for at have kontakt med en leder og deltage i pauser på arbejdspladsen. Det giver mulighed for at være en del af det sociale miljø på arbejdspladsen.
 • Følg op i starten, så eventuelle problemer kan løses.