Bevilg fleksjob

Bevilling af fleksjob handler bl.a. om at fastlægge den effektive arbejdstid, som en person ansat i fleksjob kan udøve. Forud for bevillingen kræves det, at en rehabiliteringsplan er udarbejdet.

Før en person kan bevilges fleksjob, skal der laves en rehabiliteringsplan. Den forberedende del af rehabiliteringsplanen behandles i rehabiliteringsteamet. Her skal det være dokumenteret at:

  • det ikke er muligt at opnå beskæftigelse på normale vilkår
  • arbejdsevnen er varigt og væsentligt begrænset
  • ressourcer og udfordringer er afklarede i forhold til uddannelse og beskæftigelse
  • alle relevante indsatser har været afprøvet, herunder revalidering.

Vurdering af arbejdsintensitet og timetal

Med den nye reform betaler arbejdsgiver kun løn for det arbejde, der bliver udført. Det stiller store krav til jobcentret om præcist at vurdere timetallet og de øvrige skånehensyn, som danner grundlag for at vurdere arbejdsintensiteten. Vurderingen af arbejdsintensiteten har både betydning for arbejdsgivers lønudgift og personens indtægt.

Effektiv arbejdstid

En person ansat i fleksjob har ofte skånebehov både i form af et nedsat ugentligt timetal af fx pauser i løbet af dagen eller nedsat arbejdstempo. Når et fleksjob skal etableres, skal jobcentret hurtigst muligt vurdere:

  • det ugentlige antal arbejdstimer
  • skånehensyn
  • arbejdsintensiteten i jobbet.

En person, som har fået bevilget fleksjob, kan fx arbejde 16 timer om ugen, men på grund af de øvrige skånehensyn er der tale om en nedsat arbejdsintensitet og derfor kun 10 effektive timer. Arbejdsgiver skal i dette tilfælde betale løn for 10 timer. Er der uenighed om fastsættelsen af det effektive timetal, afgøres det ved fagretlig behandling.

Jobbet skal matche arbejdsevnen

Jobcentret skal sørge for, at personen udnytter sin arbejdsevne bedst muligt. Men der kan opstå situationer, hvor virksomheden ikke kan tilbyde det antal timer i jobbet, som personen bevilget fleksjob kan arbejde.

Jobcentret kan i de tilfælde vurdere, at det pågældende job er en bedre løsning end ingen job. Alternativt kan jobcentret finde et andet job, som bedre matcher personens arbejdsevne.

Hvis det er et fleksjob på færre timer end det antal timer, personen er vurderet til at kunne arbejde, vil fleksløntilskuddet blive beregnet ud fra den faktiske lønindtægt.