Ella Petersen, jobcenteransvarlig og seniorkonsulent

Ella arbejder med udviklings- og forandringsprojekter i jobcentre og organisationer, og rådgiver virksomheder om CSR og socialt ansvar. Nøgleord i opgaverne er bl.a. strategi, forandringsledelse og virksomhedsforståelse. Foruden at være projektleder på en række forskellige projekter underviser Ella, samt holder oplæg og faciliterer processer.

Opgaver i Cabi

 • Udarbejdelse og implementering af strategi for jobcentres samarbejde med virksomheder
 • Optimering og styrkelse af samarbejde mellem sagsbehandlere/jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter
 • Diverse oplæg om sammenhæng mellem socialt ansvar,  CSR og rummelighed
 • Planlægge og facilitere en række konferencer inden for Virksomheders sociale ansvar og samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre
 • Udvikling af kurser til jobcentre og virksomheder
 • Salg, projektledelse, oplæg og facilitering af møder og processer.

Uddannelsesbaggrund

 • Diverse kurser i ledelse og ledelsesværktøjer
 • Proceskonsulentuddannelser ved DISPUK og Green Andersen
 • Cand.merc.

Erhvervsbaggrund

 • Mere end 20 års erfaring som konsulent i alle typer af virksomheder
 • Chefkonsulent, Center for Ledelse
 • Projektleder, Akantus
 • Managementkonsulent, DOR Managementkonsulenter