Skal din virksomhed CSR rapportere om jeres medarbejderforhold?

CSR rapportering efter Årsregnskabslovens § 99a er et lovkrav for store virksomheder. Fra 1. januar 2018 vil endnu flere virksomheder også være omfattet af lov om CSR rapportering. Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af den samlede rapportering. Find her inspiration og gode råd til denne del.

Virksomheder kan gratis kontakte Cabi for at få ekspertrådgivning om sociale forhold og medarbejderforhold. Det er fx spørgsmål omkring

  • hvad indebærer lovkravene, når det gælder rapporteringen  om medarbejderforhold
  • hvordan kan indsatser og aktiviteter opgøres
  • hvordan kan man beskrive eksisterende tiltag i politikker 
  • hvordan kan man rapportere data på risici, indikatorer og resultater.

CSR rapporteringen på området for medarbejderforhold inkluderer alle de aktiviteter, politikker og målinger som virksomheder har igangsat, når det gælder fastholdelse, forebyggelse og inklusion.

Brug Cabis inspirationsguide

Som inspiration til konkret rapportering har Cabi opsamlet, hvad reglerne indebærer, når det drejer sig om rapportering vedrørende sociale forhold og medarbejderforhold. 

I inspirationsguiden Kom godt igang med CSR rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold kan du finde eksempler på indhold for alle seks lovkrav. Det handler blandt andet om jeres:

  • Politikker, hvad prioriteres?
  • Handlinger, hvad er igangsat?
  • Resultater med status på fx trivsel, sygefravær og mangfoldighed.

Vær opmærksom på at eksemplerne ikke er fyldestgørende for området, men tjener som inspiration for arbejdet.

Find fakta om rapportering om sociale forhold og medarbejderforhold 

Mere viden og inspiration

De fem gode tips til arbejdet

1. Involver ledelsen

2. Lav en realistisk tidsplan med fokus på leverancer fra andre i organisationen samt deadlines til fx revisor

3. Kend jeres politikker og nedskrevne rammer for fx virksomhedens HR indsatser og mål

4. Kend og mobiliser nøglepersoner i virksomheden som fx økonomi- og lønadministration, HR og ledelse

5. Søg samarbejde og dialog med de involverede, når data skal indsamles