Carsten Lunden, seniorkonsulent

Som konsulent og rådgiver for jobcentre og virksomheder gennem mange år har Carsten en bred erfaringsbase inden for beskæftigelsesområdet. Han har dog særligt fokus på skåne-/fleksjob, sygefravær, socialøkonomiske virksomheder (SØV) og personer med handicap. Carsten har solid erfaring med rådgivning, undervisning, procesfacilitering, projektstyring, undersøgelser, analyser samt vidensindsamling og formidling.

Opgaver i Cabi

 • Konsulent og udvikler af en online CV- og jobbank portalløsning
 • Medudvikler og konsulent på ”Kompensation til flere”. Projekt til fremme af de handicapkompenserende ordninger
 • Fremskudt virksomhedsservice – hvilke jobcentre har kontakt med virksomhederne i forebyggende forstand og hvordan kan flere jobcentre komme i gang
 • Ny strategi til styrket indsats - nedbringelse af langtidssygefravær blandt sygedagpengemodtagere med ikke-vestlig baggrund
 • Oversigt over fleksjob og førtidspension før og efter reform
 • Oplæg om reform af førtidspension og fleksjob
 • Svarservice – formidling af juridiske svar til virksomheder og jobcentre
 • Web-bibliotek – oversigt over relevante publikationer og arrangementer

Uddannelsesbaggrund

 • Cand. scient. adm.
 • Kurser i projektledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse
 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi

Erhvervsbaggrund 

 • Formidlingskonsulent, FormidlingsCenter Aarhus
 • Erhvervs- og uddannelseskonsulent, Ellehøj, Vejle Amt.