Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Marts 2014

Lejre banker langtidsledigheden blandt unge i bund

På et år er langtidsledigheden blandt unge i Lejre Kommune faldet næsten 80 procent. Stærkt politisk fokus og godt samspil med virksomhederne har været vejen frem.

Med borgmester Mette Touborg (SF) i spidsen satte Lejre Kommune i september 2012 som mål, at langtidsledigheden blandt kommunens unge skulle fjernes. Og et år senere kunne det konstateres, at den midtsjællandske kommune nærmer sig målet. Langtidsledigheden blandt unge under 30 år er faldet med 77,3 procent.

Ifølge Lone Lykke Marker, Center & Arbejdsmarkedschef i Lejre Kommune, er der flere årsager til succesen:

  • Fælles kommunalt fokus på målgruppen
  • Stor politisk opbakning
  • Godt samspil med områdets virksomheder
  • Særligt tilrettelagte forløb.

”Vi har brugt alle de redskaber, vi har, med individuelt tilrettelagte forløb, hvor vi har holdt hyppige samtaler, job-coachforløb, virksomhedspraktik, uddannelse, opkvalificering, osv.,” siger Lone Lykke Marker.

Topchefer mentorer for unge

Lejre har bl.a. brugt forløbet ”Karrierefinder”, hvor 20 unge blev udvalgt til at deltage. Her blev de tilknyttet en erhvervsleder, der agerede mentor, og som havde frie hænder til at arbejde med de unge.

”Vi har haft 25 topchefer med, og de har coachet de unge, givet dem chancen for at se hverdagen i en virksomhed og udfordret dem på, hvad de vil,” siger Lone Lykke Marker.

Alle på nær én er efterfølgende kommet i uddannelse eller job, og Lejre Kommune vil nu fortsætte forløbet for flere unge og supplere med voksne over 30 år, fordi der ikke længere er nok unge i målgruppen. Derudover har Lejre planer om at etablere et frivilligt mentornetværk, som skal bestå af frivillige borgere til bl.a. sårbare unge, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Tværfagligt samarbejde binder indsats sammen

For de mest sårbare unge har Lejre Kommune desuden kørt et projekt, hvor de unge er kommet i jobtræning i virksomheder kombineret med coaching og samtaler i jobcentret. Særligt i efteråret 2013 begyndte dette arbejde at give bonus.

Og for sygemeldte er der oprettet et særligt projekt med fokus på en rehabiliterende indsats med arbejdsfastholdelse, uddannelse og beskæftigelse som mål. Og denne indsats i sygedagpengeteamet er koblet tæt sammen med jobcentrets Team Job, så indsatsen bliver koordineret.

”Det kunne lade sig gøre, fordi vi har et godt tværfagligt samarbejde i kommunen, et godt samarbejde med virksomhederne og med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Roskilde. Det har været meget vigtigt,” siger Lone Lykke Marker.

Horsens kan også

Horsens Kommune har i lighed med Lejre og succes med at få langtidsledige i job, og har på et år halveret antallet af langtidsledige fra 500 til 250.

Ligesom i Lejre har coaching af ledige vist sig som et effektivt redskab, og også i Horsens er et godt samarbejde med erhvervslivet en nøgle til succesen.

Det foregår i Jobberedskabet, som er et samarbejde mellem Jobcenter Horsens, LO Horsens og uddannelsesinstitutionerne. Formålet er at formidle kontakt mellem ledige og virksomheder, og det er en service, som efterspørges af virksomhederne i den østjyske kommune.

”Virksomhederne er klar over, at Jobberedskabet eksisterer og efterspørger selv et besøg. Vi får desuden tilbagemeldinger om, at deres behov for såvel faglært som ufaglært arbejdskraft opfyldes hurtigt og effektivt. Og så er det dejligt at opleve, at virksomhederne sjældent interesserer sig for, hvor længe de ledige har gået uden arbejde. Det væsentlige for dem er at få jobbet besat,” siger beskæftigelsesdirektør Frode Fårup til Horsens Kommunes hjemmeside.