Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Marts 2014

Koch-udvalget: Jobcentre bliver Kirsten Giftekniv

Jobcentrene skal i langt højere grad føre ledige og virksomheder sammen. Derfor bør jobcentrene udvikle en samlet virksomhedsstrategi for aktivitets- og jobparate ledige. Det mener Jesper Pedersen fra Cabi, som har nærlæst Carsten Koch-udvalgets anbefalinger.

Jobcentrene skal have langt mere fokus på virksomhedernes behov, og der skal indføres en ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte ledige.

Det er to helt centrale anbefalinger i den længe ventede rapport, som Carsten Koch-udvalget offentligjorde i februar. Udvalget blev nedsat af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) med det formål at kulegrave beskæftigelsesindsatsen og komme med konkrete anbefalinger til forbedringer.

Større indflydelse og ansvar til den ledige

Rapporten, som blev offentliggjort 25. februar, er den første af to, og selvom denne rapport alene omhandler jobparate ledige, åbner udvalgets anbefalinger op for helt nye perspektiver i beskæftigelsesindsatsen – også over for aktivitetsparate ledige, som har andre udfordringer end ledighed.

Det vurderer Jesper Pedersen, seniorkonsulent hos Cabi, som har nærlæst udvalgets anbefalinger.

”Der er ingen tvivl om, at den individuelle tilgang til den enkelte ledige også kommer til at gælde for udsatte ledige. Der bliver behov for forskellige indsatser tilpasset den enkelte. Samtidig får den enkelte ledige også større ansvar og medindflydelse for egen situation og egen jobsøgning,” siger Jesper Pedersen.

Virksomheder skal være kunder i jobcentrets butik

Jobcentrene skal samtidig være langt mere opsøgende over for virksomheder, og de skal se virksomhederne som kunder i butikken. Virksomhedskonsulenterne skal ud i virksomhederne for at finde jobåbningerne, og det kan i høj grad også komme udsatte ledige til gode, for på længere sigt skal de også i job, mener Jesper Pedersen.

Han vurderer dog også, at der ligger en stor udfordring i at få udviklet jobcentrenes organisation, så der er sammenhæng i indsatsen over for aktivitetsparate og jobparate.

Strategien skal samle enhederne

Det vil kræve en samlet virksomhedsstrategi i jobcentrene, hvor jobkonsulenterne, der arbejder med de ledige, arbejder tættere sammen med virksomhedskonsulenterne og virksomhedskonsulenterne, som skaber jobåbningerne, mener Jesper Pedersen.

”Der skal være en klar pipeline mellem de to medarbejdergrupper i jobcentrene, så også de aktivitetsparate ledige får lov til at byde ind på de job, der opstår,” siger han.

”Heldigvis er der allerede gode eksempler på rekrutteringsservice, som også kommer udsatte ledige til gode. Eksempelvis i Horsens, hvor kommunen har et større netværk af virksomheder, hvor jobcentret hjælper med at rekruttere. Og de borgere, der rekrutteres er bl.a. langtidsledige og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som nu vurderes parate til at komme videre,” fortsætter Jesper Pedersen.

Alle virksomhedsrepræsentanter i Horsens virksomhedsnetværk har desuden modtaget et mentorkursus, som har rustet dem til også at kunne tage imod ledige, som også har andre udfordringer med i bagagen. Læs mere om Horsens virksomhedsnetværk.

Kock-udvalgets anbefalinger

De fem vigtigste anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget:

  • Der skal indføres en ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte ledige.
  • Der skal ske en mere målrettet brug af opkvalificering.
  • Der skal være mere fokus på virksomhedernes behov.
  • Der skal være mindre bureaukrati og krav til proces.
  • Der skal etableres en ny, tværgående organisering og inddragelse af interessenter.