Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Marts 2014

Guide: Få godt styr på jeres ressourceforløb

En ny guide på Cabis hjemmeside giver dig nye redskaber til, hvordan du kan arbejde effektivt med ressourceforløb over for ledige med komplekse problemstillinger.

Landets jobcentre skal tilbyde ledige med komplekse problemstillinger et helhedsorienteret ressourceforløb i bestræbelserne på at få dem videre i uddannelse eller job. Det kræver, at du i jobcentret har viljen og evnen til at tænke nyt.

Cabi har interviewet koordinerende sagsbehandlere i otte jobcentre for at opsamle deres erfaringer med ressourceforløb, og i en ny online guide på Cabis hjemmeside præsenterer vi nu deres bedste bud på, hvordan du effektivt kan arbejde med ressourceforløb.

Guiden er til dig, som er koordinerende sagsbehandler, teamleder eller til andre, som skal tilrettelægge ressourceforløb. I guiden får du bl.a. gode råd til, hvordan du kan forberede dig godt på den første samtale med borgeren.

Få en god start for begge parter

”Det første møde med en borger, der har fået bevilget ressourceforløb, er vigtigt, for det er ofte et menneske, som er forvirret eller frustreret over sin situation. Andre er også bare glade for, at der nu sker noget. Det er vigtigt at få en god start, så tag dig god tid til den første samtale med borgeren, så I kan spore jer ind på hinanden og få aftalt, hvad I skal arbejde hen imod,” siger Jesper Pedersen, seniorkonsulent i Cabi.

I mødet med borgeren er det fx vigtigt at være opmærksom på det sprog, du bruger, for en del begreber og fagtermer kan være svære at forstå for personer, der ikke har deres daglige gang i jobcentret.

Du kan også overveje at holde mødet med borgeren et andet sted end i jobcentret. Det har flere kommuner gode erfaringer med.

Bliv skarp på jeres målgrupper og tilbud

Jobcenter Brønderslev er et af de otte jobcentre, som har leveret erfaringer til Cabis guide, og i Brønderslev har man fx udarbejdet en beskrivelse af otte målgrupper af borgere i ressourceforløb.

For hver af de otte målgrupper er der henvist til, hvor i kommunens organisering at borgeren har sin primære tilknytning, og for hver målgruppe er der ligeledes udpeget relevante tilbud.

”Vi har store forventninger til vores tilbudskatalog. Vi har matchet tilbuddene med vores målgruppebeskrivelse, og det giver medarbejderne et hurtigt overblik over tilbud inden for andre lovområder end deres eget. Planen er, at det skal være elektronisk og justeres løbende,” siger Ulrikka Sletten, der er AC-medarbejder i Brønderslev Kommune.

Prøv med bløde mål

I Brønderslev er en sagsbehandler i Fagenheden for Sundhed og Velfærd – eller hvad der svarer til socialforvaltningen i andre kommuner – koordinerende sagsbehandler. Hun har et indgående kendskab til at arbejde med progression af personlige og sociale kompetencer samt i forhold til sundhed og helbred, og det giver et andet blik på sagerne, end det ville være tilfældet i jobcentret.

”I jobcentret har vi mange regler for, hvad den ledige skal. I socialforvaltningen har de en meget mere blød tilgang. De kan opstille mål på nogle bløde punkter, som jeg ikke er vant til. De kan måle på det, fx. selvtillid,” siger Pernille Christensen, koordinerende sagsbehandler i jobcentret.

Den koordinerende sagsbehandler fra socialforvaltningen er tilknyttet de borgere, som påbegynder et ressourceforløb, hvor tilbuddene det første lange stykke tid er inden for serviceloven og sundhedsloven.

I Cabis guide får du bl.a. også redskaber til, hvordan du også kan arbejde med bløde mål, og inspiration til, hvordan du kan arbejde med borgerens progression.

Se guiden om ressourceforløb!