Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Maj 2014

Undersøgelse: Lær af de langtidsfriske og få sygefraværet ned

Meningsfyldt arbejde og gode kollegaer. Det er med til at holde sygefraværet fra døren, viser en undersøgelse, som Cabi har foretaget for Region Sjælland, der nu vil bruge undersøgelsen til at fremme nærværet og sundheden blandt alle ansatte.

”De faglige kompetencer, udfordringer, godt arbejdsmiljø, gode befriende grin med kollegaer gør, at jeg er glad for at gå på arbejde.”

Sådan siger en ansat i Region Sjælland i undersøgelsen ’Langtidsfrisk i Region Sjælland – et grundlag for læring’, som Cabi har foretaget for regionen.

Over en tredjedel – 36 procent – af de ansatte i Region Sjælland er langtidsfriske. Det vil sige, at de to år i træk har haft højst fem sygedage om året.

Ifølge undersøgelsen oplever de medarbejdere, som næsten aldrig er sygefraværende, at de trives på arbejdspladsen fordi de:

  • har et meningsfyldt arbejde.
  • har indflydelse på, hvordan deres arbejde skal udføres.
  • har gode kollegaer.
  • kan levere god kvalitet.

Arbejdsglæde skal spredes ud til flere

Undersøgelsen, der er foretaget blandt 4.169 langtidsfriske medarbejdere i regionen, hvor 77 procent har svaret, giver bl.a. svar på, hvilke faktorer, der har betydning for, at medarbejderne har få sygefraværsdage. Og den viden vil Region Sjælland nu bruge til at tage initiativer, som kan fremme sundheden og nærværet blandt regionens ansatte.

”Vi kan nu fokusere på de faktorer, der virkelig betyder noget for nærværet. Undersøgelsen handler ikke om at rose de raske og udstille dem, der er syge, men om at få mere viden om, hvad der gør en forskel, så man kan skabe et godt arbejdsmiljø for alle,” siger administrerende direktør i Region Sjælland, Jens Andersen, i en pressemeddelelse.

Bolden ligger først og fremmest hos ledelsen

Det er Anette Hansen, seniorkonsulent hos Cabi, der har stået for undersøgelsen og ifølge hende, kan andre arbejdspladser med fordel skele til undersøgelsen for at få tips til, hvordan også de kan sætte fokus på god trivsel og lavt sygefravær på arbejdspladsen.

”Det er i høj grad ledelsen ude på arbejdspladserne, som har nøglen til at fremme et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og møder på arbejde. Især er der et potentiale i at sætte fokus på dialogen med den enkelte medarbejder, men også medarbejderne imellem om, hvad fravær betyder for den enkelte og for arbejdspladsen," siger Anette Hansen, som også holder oplæg med udganspunkt i i sit arbejde med analysen.

"Vi kan også se, at ledelsens evne til en ensartet og professionel dialog med medarbejderne har betydning for trivslen og kan være med til at skærpe den fælles arbejdspladskultur," fortsætter hun.

Pas på de langtidsfriske

I Cabis undersøgelse er der desuden et særligt opmærksomhedspunkt omkring medarbejdere, som går på arbejde, selvom de er syge. Går man syg på arbejde mere end fem gange om året, har man 78 procent større risiko for at blive langtidssygemeldt i mere end tre måneder i forhold til dem, der kun går syge på arbejde en enkelt gang om året.

I Region Sjælland er der tre procent, der er i risikozonen for at blive langtidssygemeldt, fordi de går syge på arbejde.

”Forskning viser, at det betaler sig, hvis ledelsen giver de langtidsfriske opmærksomhed. Det kan være i form af trivselssamtaler med fokus på, hvad der skal til for at medarbejderen bliver ved med at være langtidsfrisk. Det kan tage det risikofyldte sygenærvær i opløbet, så det ikke udvikler sig til længerevarende sygemeldinger. I en travlt hverdag vil det ofte være de mest sygefraværende, som ledelsen har fokus på," siger Anette Hansen.

Hun henviser desuden til den svenske forsker Gunnar Aronsson, som på baggrund af sin forskning har formuleret et nøglespørgsmål, som ledere kan bruge for at fremme, at medarbejderne er langtidsfriske:

"Hvordan kan I skabe en ledelse, en virksomhedskultur og en organisation, hvor ledere støtter sine ansatte i vanskelige situationer, giver de nødvendige ressourcer og muligheder for at påvirke eget arbejdstempo, således at de er fornøjede og stolte over det arbejde, de udfører?," lyder det.

Her kan du tage fat

Undersøgelsen rummer desuden et kvalitativt notat, som bygger på fire fokusgruppeinterviews. Her finder du bl.a. en række punkter, der er med til at give et godt arbejdsmiljø - og som er lige til at gå til for dig, der gerne vil sætte fokus på et godt arbejdsmiljø:

  • Gode rammer.
  • Alle går rundt og siger god morgen.
  • Man lægger mærke til, hvis nogen ikke har været der en dag.
  • Ligeværdig dialog mellem medarbejdere og ledere.
  • Man skaber ikke faste grupperinger - har fx ikke faste pladser til frokost.
  • Man er gode til at hjælpe hinanden og bede om hjælp.

Hele tjeklisten og meget mere finder du i undersøgelsen, som du gratis kan downloade eller bestille fra Cabis hjemmeside.