Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Maj 2014

Beskæftigelsesreform: Ufaglærte job kan være springbræt for udsatte

Regeringen lægger med sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen op til, at ufaglærte skal opkvalificeres gennem uddannelse. Men det er vigtigt, at jobcentrene samtidig bevarer et fokus på de ufaglærte job, som kan være en vej ind på arbejdsmarkedet for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mener ekspert.

Ufaglærte og faglærte ledige skal ifølge regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen have ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Den opkvalificering skal ruste dem til et arbejdsmarked, som bliver stadig mere kompliceret.

Næsten hver tredje ledige er ufaglært, så det er en stor gruppe ledige, som kan se frem til et uddannelsesløft, hvis reformen vedtages, som den nu er lagt frem.

Ufaglærte job er en mulighed

Men der vil fortsat være ufaglærte job i en lang række brancher i Danmark, og det kan være en gylden mulighed for, at også udsatte ledige kan få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Rasmus Nygaard, seniorkonsulent hos Cabi.

”Hvis det lykkes at få ufaglærte og ledige med forældede kompetencer til at uddanne sig til de jobåbninger, som skal udfyldes, er det vigtigt at jobcentrene er klar til at besætte de ufaglærte jobåbninger, som opstår,” siger han.

”I mange tilfælde er det job, som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan tage, hvis de får den rette hjælp fra jobcentret, og det kan være et rigtig stort skridt i den rigtige retning for mennesker, som har det svært, fortsætter Rasmus Nygaard.

Kan ikke finde dansk arbejdskraft

Alternativet er, at de ufaglærte job helt forsvinder ud af landet eller besættes af medarbejdere fra udlandet. For selvom antallet af ufaglærte arbejdspladser generelt er faldende, er der fortsat et behov for at få opgaver løst i både servicesektoren, transportbranchen, i hotel- og restaurationsbranchen, i rengøringsranchen og i landbruget.

Her er det i mange tilfælde nødvendigt at importere arbejdskraft fra udlandet, fordi der mangler danske ansøgere til jobbene. Berlingske beskrev i en artikel sidste år, at København er afhængig af udenlandsk arbejdskraft, og Arbejdernes Erhvervsråd har desuden udgivet en analyse, som viser, at antallet af østeuropæiske lønmodtagere i Danmark på fire år er steget fra 35.000 personer til knap 56.000 personer. En stigning på næsten 60 procent.

Jobcentrene skal klæde virksomhederne på

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ifølge Rasmus Nygaard reelt i konkurrence med udenlandsk arbejdskraft om de ufaglærte job, og derfor er det vigtigt, at jobcentrene udnytter muligheden for at dem, der står lidt længere tilbage i jobkøen får chancen for at få foden inden for.

”Jobcentrene skal være opsøgende over for virksomhederne og få undersøgt, om der kan findes fælles fodslag til at få besat nogle job med ledige, som måske lige skal have et ekstra skub for at komme godt i gang. Det kan også godt tænkes, at vi skal til at se mere detaljeret på afdækningen af ufaglærte jobåbninger, så de kan besættes af måske flere udsatte ledige, der løser enkelte dele af det samme job," siger Rasmus Nygaard.  

Det kræver desuden, at virksomhederne bliver klædt på til at løfte opgaven, og de skal vide, at de kan få den hjælp, de har brug for i jobcentret, mener Rasmus Nygaard.

"Det bliver ikke let, men lykkes det, kan vi rykke hele arbejdsstyrken et eller flere kompetencetrin opad. Jobcentrene skal sørge for, at indsatsen for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er bundet tæt sammen så også dem, der er lidt længere væk fra arbejdsmarkedet, får chancen for at komme i job,” siger han.