Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Maj 2014

Analyse: Stor forskel på kommuners succes med integration

Der er stor forskel på, hvor hurtigt ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde. – Selv hvis der tages højde for kommunernes forskellige rammevilkår.

En kommune, som er god til at få unge ikke-vestlige indvandrere til at gennemføre en uddannelse, har ikke nødvendigvis succes med at få voksne indvandrere i job. Det viser fem analyser som Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har foretaget for Ankestyrelsen.

KORA har i de fem analyser målt de 98 kommuners evner til at få ikke-vestlige indvandre i uddannelse eller job, og efterfølgende er kommunerne inddelt i fem grupper alt efter, hvor gode de er til at integrere. Her viser der sig store forskelle, selv når der korrigeres for kommunernes forskellige rammevilkår.

Kun tre kommuner – Billund, Jammerbugt og Næstved – ligger i den øverste femtedel i fire ud af fem analyser, mens 81 kommuner placerer sig i den øverste femtedel i mindst én analyse.

Stor variation i kommunernes evner

Ifølge professor Jacob Nielsen Arendt, der står bag undersøgelsen, viser det, at mange kommuner måske har spidskompetencer inden for ét område, men kun få har succes med at favne hele integrationsindsatsen.

”Det er lidt bemærkelsesværdigt, at kommunerne placerer sig så forskelligt. Nogle er gode til at få unge ikke-vestlige indvandrere i uddannelse, men det er generelt nogle helt andre kommuner, som har succes med at få voksne indvandrere i arbejde, så kommunerne kan helt klart lære af hinanden,” siger Jacob Nielsen Arendt.

Mette Fenger, seniorkonsulent fra Cabi fortæller, at undersøgelsen flugter med de erfaringer, Cabi har gjort sig:

”I og med at integration af ikke-vestlige ikke er en særskilt del af beskæftigelsesindsatsen, sker der nogle gang det, at det sammenhængende fokus på denne målgruppe svækkes. Det er god fornuft at bruge de indsatser over for denne gruppe, som har vist sig at virke bedst generelt, men tallene og vores erfaringer tyder på, at der også er grund til at lade kommunerne minde hinanden om det, som er særligt for målgruppen,” siger Mette Fenger.

Tal fra Danmarks Statistik viser desuden, at beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere er faldet fra et højdepunkt i midten af sidste årti til i dag, hvor den ligger på 47,3 procent. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere 73,4 procent.

Brug de virksomhedsrettede ordninger

Og hvis flere ikke-vestlige indvandrere skal i arbejde, bør kommunerne ifølge Jacob Nielsen Arendt i højere grad end de gør i dag se på, hvilke ordninger, der virker.

”Her adskiller ikke-vestlige indvandrere sig ikke fra etniske danskere. Vi ved, at det er løntilskud i offentlige og private virksomheder og de virksomhedsrettede ordninger, som virker rigtig godt i forhold til at få den her målgruppe i job, hvorimod vejledning og opkvalificering ikke virker nær så godt,” siger Jacob Nielsen Arendt.

Det er Mette Fenger enig i:

"Vi ved fra undersøgelser, at etniske danskere i højere grad end ikke-vestlige indvandrere oftere får de mest effektive tilbud. Derfor er det nødvendigt, at man helt ude i praksis overvejer, om det nu også er de rigtige tilbud, man får givet alle målgrupper. Der får man måske ikke brugt de virksomhedsrettede ordninger helt så ofte, som man burde, når borgeren er ikke-vestlig indvandrer," siger Mette Fenger.

Muligheder i kontanthjælpsreformen

Ifølge kontanthjælpsreformen skal landets kommuner tilbyde en tidlig og helhedsorienteret indsats til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er målrettet den enkeltes behov. Ikke-vestlige indvandrere udgør en stor del af målgruppen for kontanthjælpsreformen.

Og spørger man Jacob Nielsen Arendt kan ikke-vestlige indvandre måske drage nytte af den tidlige, helhedsorienterede indsats. Men det kræver, at integration bliver prioriteret, når reformændringerne skal implementeres.

”Det kommer helt an på, hvordan indsatsen tilrettelægges i de enkelte kommuner. I Sverige er der dog gode eksempler på godt koordinerede forløb, hvor man har kombineret sprogundervisning med virksomhedsrettede ordninger og vejledning fra kommunal side. Men det er meget svært at sige, om det vil fungere,” siger Jacob Nielsen Arendt.