Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - Juni 2016

Ny mulighed for opkvalificering af flygtninge i virksomheder

En ny lov om praksisrelateret uddannelse for flygtninge på virksomheder blev vedtaget i Folketinget i fredags den 3. juni. Loven giver nye muligheder til virksomheder, der vil imødegå en kommende mangel på arbejdskraft ved at ansætte og opkvalificere flygtninge.

Den nye lov omfatter Integrationsgrunduddannelse (IGU), hvor flygtninge opkvalificeres via en kombination af praktik og skoleundervisning, bl.a. i dansk, og en bonusordning på op til 40.000,- kr. til virksomheder, der ansætter en IGU-elev.

Aftale mellem virksomheden og flygtningen

Virksomheder kan fra den 1. juli ansætte flygtninge på mellem 18 og 40 år med opholdstilladelse i Danmark i et IGU forløb. Et IGU forløb skal vare to år. I løbet af de to år skal eleven modtage skoleundervisning i sammenlagt 20 uger. Resten af tiden er praktik i virksomheden. Målet er, at eleven efter de to år er i stand til at påbegynde en erhvervsuddannelse eller blive ansat på ordinære vilkår.

Aftaler om IGU forløb skal indgås direkte mellem virksomheden og flygtningen og skal bl.a. indeholde en plan for IGU forløbet. Fra Cabi vil vi løbende bringe inspiration til, hvordan man kan gribe opgaven an ude i virksomhederne. Vi vil bl.a. følge med i hvilke erfaringer, man gør sig rundt omkring og bringe nyttig viden og erfaringer videre bl.a. på www.cabiweb.dk.

Motivation er alfa og omega

På Hindsgavl Slot, som er et hotel og konferencecenter, har de i et stykke tid arbejdet med opkvalificering af flygtninge i forløb, der har elementer til fælles med IGU forløb. De ved, at noget af det allervigtigste er at finde de rette at ansætte. ”Det, jeg ser efter, når jeg tager en flygtning ind i virksomheden, er én altafgørende ting. Nemlig om personen er motiveret og har vilje og lyst til at komme i gang hos os. Alt andet er sekundært. Det kan vi lære dem”, siger adm. direktør på Hindsgavl Slot Uffe Høeg Johansen.

Hindsgavl Slot har gode erfaringer med sidemandsoplæring á la den gamle mesterlære. ”Kombinationen af, at man har en ved sin side, som lærer én, hvordan man skal gøre, og at man prøver det selv og ser, hvordan tingene foregår på en arbejdsplads som vores, det virker”, siger Uffe Høeg Johansen. Han pointerer også, at det er vigtigt, at den, der skal stå for sidemandsoplæringen er klædt på til opgaven. Men der er også andre ting, man skal være forberedt på.

Fire gode råd

Uffe Høeg Johansen har fire råd til andre ledere, som vil tage en flygtning ind i deres virksomhed: 

  1. Sørg for, at organisationen er forberedt på, at der kommer en ny kollega, og hvad det indebærer.
  2. Vær sikker på, at du har organisationens accept, og at der er én person, som har sagt ja til at tage sig af den nytilkomne.
  3. Vær helt skarp og tydelig på, hvad dine forventninger til den nytilkomne er, hvad der kan accepteres i organisationen, og hvad der ikke kan accepteres.
  4. Sørg for at følge op på det, du har sat i værk ved at tage en flygtning ind. Hvordan fungerer det i praksis? Er der noget, der skal rettes ind? Hvis ”ja”, så få det gjort.