Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - April 2017 - TEMA: Sygefravær og trivsel

Sygefraværet stiger trods indsatser for at få det ned

Private og offentlige arbejdspladser har gennem flere år arbejdet hårdt for at få sygefraværet ned, men trods ihærdige indsatser stiger det fortsat. Der er behov for en langt mere strategisk tilgang til sygefraværet, mener ekspert.

undefined

En gennemsnitlig lønmodtager i Danmark har hvert år 8,5 sygedage, og ifølge Danmarks Statistik er der tale om en stigning på 0,4 dage pr. fuldtidsansat i perioden 2013 til 2015, som er de seneste offentliggjorte tal. Dertil kommer fravær ved fx børns sygdom.

Stigningen i sygefraværet er sket til trods for, at både private og offentlige arbejdspladser gennem en lang årrække har haft skarpt fokus på at få bragt sygefraværet ned. Det koster virksomheder, sygemeldte og samfundet dyrt, og der er brug for at gøre noget ved det, mener Birgitte Poulsen, chefkonsulent hos Cabi og ekspert i sygefravær.

”Der er masser af enkelteksempler på virksomheder og kommuner, som formår at få sygefraværet ned, men vi må også konstatere, at i det store hele batter det ikke. Derfor er vi nødt til at tænke anderledes, end vi hidtil har gjort,” siger Birgitte Poulsen.

Indsatsen skal flyttes fra individ til organisation

Hun mener, at indsatserne mod sygefravær og bedre trivsel skal ses over en længere årrække, og ifølge Birgitte Poulsen er der behov for at justere fokus i indsatsen.

”Ofte er der en tendens til, at sygefravær bliver behandlet på individniveau. Det kommer til at handle om den enkelte medarbejder, som er blevet syg. Men der er stort behov for, at man går langt mere strategisk til sygefraværsarbejdet. Det handler om at få analyseret sygefraværet til bunds og få set på, om der fx er faktorer i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet, for al erfaring viser, at rigtig meget sygefravær skyldes det psykiske arbejdsmiljø,” siger Birgitte Poulsen.

Ifølge Birgitte Poulsen betyder en strategisk tilgang til sygefraværet bl.a. at:

  • Fokus bliver flyttet fra individniveau til organisationsniveau.
  • Indsatsen skal tænkes langsigtet, fx to år eller mere.

”Gennem en strategisk tilgang til sygefraværet, er der konkrete ting, som ledelsen er nødt til at overveje: Har vi på vores arbejdsplads en fælles forståelse af, hvornår man er syg? Kan man være syg en halv dag? Og kender alle procedurerne for, hvornår og hvordan sygemeldinger skal foregå? Kan man skabe klare rammer og en fælles forståelse af, hvilken kultur man har på den enkelte arbejdsplads, er man også godt i gang med at få sygefraværet ned og forbedre trivslen,” siger Birgitte Poulsen.

Analysér dit sygefravær

Cabi arbejder med et strategisk hus,  der består af seks elementer, som virksomheder kan bruge til at analysere deres sygefraværsindsats, og dét er ifølge Birgitte Poulsen en god start til at sammensætte den rigtige og langsigtede indsats.

”Vi skal derhen, hvor virksomheden gennem en overordnet analyse tager stilling til, hvilke tiltag, der er de rigtige for lige nøjagtig dem. Det er nemt at lade sig forføre af apps, eller hvad der nu lige nævnes i pressen, men det altafgørende er at finde ud af, hvor skoen trykker på den enkelte arbejdsplads,” siger Birgitte Poulsen.

Der kan reageres på det, der tales om

En arbejdsplads, hvor sygefravær ikke er tabu, men hvor der kan tales åbent og ærligt om, hvordan man har det, er typisk også en arbejdsplads, hvor sygefraværet er lavere, fordi det leder til løsninger, når man taler sammen forklarer Birgitte Poulsen.

”De steder, hvor man kan komme på arbejde om morgenen og ærligt fortælle, at man er lidt på nedsat kraft, fordi man har ondt i hovedet, det er også steder, hvor kollegaer og ledelse finder løsninger. Man finder ud af det. Så er det måske en anden, der skal tage telefonerne den dag,” siger Birgitte Poulsen.

I samarbejde med Ingeniørforeningen IDA holdt Cabi 29. marts en konference om sygefravær i den private sektor, og 22. maj holdes en ny konference med fokus på sygefravær i det offentlige. Denne gang i samarbejde med HK Kommunal, Akademikerne og CBS. På begge konferencer er der særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø samt stress og den rolle ledelsen spiller, når sygefraværet skal på dagsordenen.

”Skal man arbejde strategisk med sygefraværet, er det vigtigt, at topledelsen har en klar og tydelig holdning til fravær, og mellemlederne skal være klædt på til at løfte opgaven. De skal have konkret data på, hvordan sygefraværet ser ud, og de skal have redskaberne til at tage fraværssamtalen med sygemeldte medarbejdere,” siger Birgitte Poulsen.

Og ifølge Birgitte Poulsen er mange ledere i tvivl om, hvad de må spørge om, og hvordan man skaber en god ramme for en samtale. I publikationen Når samtaler med medarbejderne bliver svære har Cabi samlet viden og værktøjer til de svære samtaler. Den kan downloades her. Du kan også downloade Cabis publikation om god arbejdspladskultur

Ledelsens rolle samt kulturen på arbejdspladsen er ifølge Cabis model for det strategiske hus det bærende fundament for sygefraværsindsatsen i virksomheden. Og dette fundament skal være sikkert, så resten af indsatsen kan bære.