Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - April 2017 - TEMA: Sygefravær og trivsel

Ekspert: Vi skal være nysgerrige på unges sygdomsmønster

Unge har ikke den samme opfattelse af sygdom som tidligere generationer, og det udgør en ledelsesmæssig udfordring. Stress og psykiske lidelser fylder fortsat meget på arbejdspladserne.

29. marts holdt Cabi og Ingeniørforeningen IDA konference om sygefravær i Billund, og et af de temaer, som blev diskuteret livligt, var unges sygdomsopfattelse. Det var ikke mindst læge Marianne Mathiesen, som satte det på dagsordenen med en bredside mod ungdommen, der efter hendes opfattelse pylrer for meget, og alt for ofte melder sig syge, selvom de reelt ikke er det.

Birgitte Poulsen, chefkonsulent hos Cabi og ekspert i sygefravær, har også bidt mærke i, at unges sygefraværsopfattelse er noget, der er stor interesse for blandt virksomhedsledere og HR-folk i øjeblikket.

”Det fylder meget, og det, der bliver talt om, er, at de unge, som kommer ud på arbejdsmarkedet nu, ikke føler den samme pligt over for arbejdspladsen som tidligere generationer. Nogle oplever, at de unge mener, at det er okay at blive hjemme, hvis man har en dårlig dag eller føler sig lidt uoplagt,” siger Birgitte Poulsen.

Tal fra Danmarks Statistik viser imidlertid, at unge ikke har mere fravær end andre, men de har et andet fraværsmønster med korte, og mere hyppige fraværsperioder.

Virksomheder må overveje arbejdsdagen

”Unge har korte, men mere hyppige fraværsperioder, og nogle forklarer det sygefraværsmønster med, at det er en kultur, de bærer med sig fra uddannelsessystemet, og andre forklarer det med, at de unge ikke får en god nok introduktion til deres nye arbejdsplads. Det kan være en stor omvæltning at gå fra uddannelse til arbejdsmarkedet, og det er noget virksomhederne må forholde sig til,” siger Birgitte Poulsen.

”Jeg tror ikke, det handler om, at de unge er uansvarlige, men at de har en helt anden måde at tænke arbejde på. Det er i hvert fald interessant at se nærmere på,” fortsætter Birgitte Poulsen.

It-virksomheden Daxiomatic i Odense er en virksomheder, der går helt nye veje i forhold til, hvordan arbejdsdagen tilrettelægges. Her har medarbejderne fået frihed til selv at træffe beslutninger og tilrettelægge deres arbejdsdag. Læs mere om Daxiomatic i artiklen Frihed til medarbejderne giver glæde og lavt sygefravær.

Medarbejdere har også et ansvar

Birgitte Poulsen har også lagt mærke til, at der er en tendens i retning af, at work life balance-begrebet ofte bliver til et spørgsmål om, hvad arbejdspladsen kan gøre for medarbejderne. Her mener hun, at det bør gå begge veje.

”Som medarbejder kan man ikke forvente, at alt bliver fuldstændig, som man vil have det. Når vi taler work life balance, skal det være en balance, hvor det giver mening for både medarbejder og arbejdsgiver,” siger Birgitte Poulsen.

Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, deltog i en paneldebat på konferencen, og hun er enig med Birgitte Poulsen i, at for meget er blevet flyttet over på arbejdsgivernes bord.

”Jeg vil gerne slå fast, at ansvaret for arbejdsmiljøet og vilkårene på arbejdspladsen entydigt er arbejdsgiverens. Men vi er også nødt til at sige, at både medarbejdere, kommuner og læger har et medansvar for at begrænse sygefraværet. Det er som om, vi har talt os et sted hen, hvor det at have nogle udfordringer er uforeneligt med at have et arbejde, men det er det ikke,” siger Pernille Knudsen.

”Vi må kunne tale åbent om sygdom og nedsat arbejdsevne alle parter imellem, så hvis man er syg eller har brækket en arm, så kan man træffe nogle midlertidige foranstaltninger, så man kan passe sit arbejde,” fortsætter hun.

Stress fortsat et stort tema

Et tredje emne, som fylder meget i sygefraværsdebatten, og som har gjort det i en årrække er stress og andre mentale helbredsproblemer, som angst og depression. Det er fortsat svært at håndtere for mange virksomheder, og der er behov for at få udbredt gode redskaber til bedre psykisk arbejdsmiljø. Se også artiklen Stress og mentale helbredsproblemer koster milliarder

Se slides fra alle oplægsholdere på sygefraværskonferencen i Billund 29. marts.

På sygefraværskonferencen i Billund arbejdede deltagerne desuden med IGLO-modellen, hvor der blev givet input til, hvordan man som Individer, Grupper, Ledere og Organisationer kan gå udfordringer med sygefravær i møde og aktivt bidrage med konstruktive løsninger, når det gælder om at fremme nærværet og fremmødet på landets arbejdspladser. Download deltagernes anbefalinger