Gå til www.cabiweb.dk

Cabi Nyt - April 2017 - TEMA: Sygefravær og trivsel

Det korte sygefravær bliver overset

Indsatserne mod sygefravær på arbejdspladserne retter sig ofte mod det langvarige sygefravær, men næsten halvdelen af sygefraværet blandt danske lønmodtagere er korttidsfravær. Virksomhederne kan med fordel være opmærksomme på drypvist sygefravær og gentaget fravær, mener ekspert.

Mange virksomheder arbejder målrettet med sygefraværet, og virksomhederne er særligt optagede af, hvordan de kan undgå langtidsfravær. Det er erfaringen fra Hanne Holm Andersen, seniorkonsulent hos Cabi og ekspert i sygefravær.

Men ofte er det faktisk det hyppige og drypvise sygefravær, som er mest forstyrrende for driften. En rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at det korte sygefravær på under otte dage i træk udgør næsten 46 procent af al sygefraværet blandt danske lønmodtagere.

”Jeg oplever, at mange virksomheder med højt fravær antager, at det er langtidsfraværet, der er problemet, men når vi går tallene efter, viser det sig ofte, at det faktisk er det korte sygefravær, som fylder mest i statistikken. Og det er vigtigt, at man er klar over, om det er kort eller langt fravær, som er den primære udfordring, for ellers risikerer man at tilrettelægge indsatsen forkert,” siger Hanne Holm Andersen.

Korttidsfravær kan dække over problemer på arbejdspladsen

Langtidsfravær skyldes måske alvorlig sygdom hos en medarbejder, og derfor fylder det helt naturligt også mere i ledere og kollegaers bevidsthed, forklarer Hanne Holm Andersen.

”Det er helt naturligt, at man som menneske hæfter sig mere ved den kollega, der er væk i lang tid pga. kræft eller en operation frem for kollegaen, som er syg i tre dage med halsbetændelse. Men hvis der er meget af det korte sygefravær, dækker det måske over andre problemstillinger, fx mistrivsel,” siger hun.

Hanne Holm Andersen oplever, at virksomheder konkret efterspørger viden og værktøjer til at bringe det korte sygefravær ned, og generelt er virksomhederne usikre på, hvilke værktøjer de skal gribe til. Nogle virksomheder har haft succes med uformelle raskmeldingssamtaler, når medarbejderen kommer tilbage på arbejde.

Spørg, hvordan det går

”Raskmeldingssamtalen kan være en ganske uformel samtale, hvor lederen simpelthen følger op på, hvordan det går, og om medarbejderen er klar igen. Formålet er, at lederen får vist medarbejderen omsorg og interesse, og at man gør det tydeligt, at ledelsen gerne vil hjælpe,” siger Hanne Holm Andersen.

Mulighedserklæringen kan også være et overset værktøj i forhold til korttidsfravær. Ifølge Hanne Holm Andersen bruges den i dag mest i forløb med langtidsfravær, og mange overser, at mulighedserklæringen også kan bruges i forløb med gentaget korttidsfravær. Det giver en mulighed for, at leder og medarbejder får talt sammen, og den praktiserende læge kan komme på banen i forhold til forebyggelse.

Ifølge Hanne Holm Andersen er der også andre redskaber, som kan bruges til at håndtere korttidsfravær fx:

  • Bekymringssamtale eller trivselssamtale – samtaler, som kan tages, så udfordringer tages i opløbet.
  • Skuffeopgaver – opgaver, som kan benyttes på ”minusdage”, hvor en medarbejder måske kun kan overskue lidt, men tager på arbejde frem for at tage en hel dag med sygemelding, hvis de normale arbejdsopgaver ikke kan varetages i fuldt omfang.

Det vigtigste er dog, at lederen har fingeren på pulsen i dagligdagen og er opmærksom på de små ting, som kan være tegn på, at der er noget mere grundlæggende omkring arbejdsmiljøet, der trænger til eftersyn, handling og opfølgning.

”Er der et godt arbejdsmiljø, kommer medarbejderne også på arbejde, selvom de har lidt ondt i fx en fod. Men er der noget galt med trivslen, kan småskavanker føles mere belastende og føre til sygemelding. Det er sådan noget, en leder med fordel kan have fokus på,” siger Hanne Holm Andersen.

Berøringsangst kommer i vejen for handling

Når hun møder virksomhederne er der dog også en del barrierer, som forhindrer, at lederne får handlet på korttidsfraværet. Berøringsangst er en væsentlig barriere.

”Nogle ledere er bange for, at det kommer til at ligne en heksejagt, hvis man går for meget op i det korte fravær, og man kommer til at signalere en nul fraværs-politik. Men det handler ikke om kontrol. Det handler om, at man som leder viser omsorg for sine medarbejdere og arbejder aktivt for at få en arbejdsplads, man ikke bliver syg af, og hvor alle trives,” siger hun.

Samtidig understreger hun, at det er meget vigtigt, at tilgangen til håndtering af korttidsfravær opleves som fair og gennemsigtig, da tillid og oprigtighed er grundlæggende for at skabe et sundt arbejdsmiljø.


 

Object reference not set to an instance of an object.