Jobcentre arbejder med empowerment og inddragelse

Flere jobcentre har gode erfaringer med empowerment og borgerinddragelse. Find inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan blive bedre til at overdrage beslutningsmagt og handlekraft til borgeren selv.

I København sætter borgeren dagsordenen for samtalen forud for mødet i jobcenteret, i Kalundborg har ledige oprettet en netværkscafe og i Hedensted flytter de samtaler med borgerne ud af kontoret.

Læs cases fra de tre kommuner her på siden:

Digitale løsninger giver borgeren medindflydelse

Ledige i København kan benytte sig af et selvbetjeningssite, hvor de på forhånd kan skrive, hvad de ønsker at tale med sagsbehandleren om. Samtalen tager derpå udgangspunkt i de perspektiver, tanker og ideer, den ledige har.

CASE: Københavnske ledige sætter dagsordenen til samtalerne

Til top

Fra myndighedsforvalter til facilitator

I Hedensted Kommune rykker medarbejderne ud af kontoret i forskellige initiativer for udsatte kontanthjælpsmodtagere og familier - for at skabe neutral grund mellem sagsbehandler og borger.

CASE: Empowerment ud af kontoret

Til top

Brug og synliggørelse af borgerens netværk

I Høng ved Kalundborg er der oprettet en ugentlig netværkscafé på baggrund af ønsker og input fra kommunens udsatte ledige. Her hjælper de ledige hinanden med forskellige problemstillinger ved siden af ledigheden, de støtter hinanden i at komme til træning og de får udbygget deres netværk.

CASE: Ledige hjælper ledige i netværkscafé

Til top

Mere viden på cabiweb.dk

Få værktøjer til, hvordan du konkret griber arbejdet med samskabelse an.

Få inspiration til at komme i gang med at holde gode samtaler med borgerne under vores temaside om ressourceforløb.