Bente Nissen, seniorkonsulent

Bente rådgiver jobcentre og virksomheder, specielt inden for job og handicap, ressourceforløb, fleksjob, førtidspensionister i job, kompetenceudvikling, tværfagligt samarbejde og ungeområdet. Metodisk har Bente Nissen stor erfaring med projektudvikling og –styring, forandringsprocesser samt opsamling og formidling af erfaring med beskæftigelsesindsatsen og virksomhedernes CSR-indsats.

Opgaver i Cabi

 • Innovationsleder på Route 25, et ungeprojekt med fokus på tværsektorielt samarbejde, virksomhedsrettet indsats og evidens
 • Oplæg og workshops om det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Konsulent på igangværende projekt: Kompensation til flere, omhandlende en styrket brug af de handicapkompenserende ordninger
 • Projektleder for Inspirationsbanken. En hjemmeside med 15 videoportrætter, hvor ledere og medarbejdere beretter om deres erfaringer med at kombinere job og handicap
 • Opsamling af erfaringer med ungeindsatsen
 • Forskellige opgaver i forbindelse med udvikling af fleksjobordningen.

Uddannelsesbaggrund 

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi 2015/16
 • Proceskonsulentuddannelse fra Attractor, 2012
 • Pædagogisk grunduddannelse for AMU-lærere
 • Cand. Phil., Aarhus Universitet.

Erhvervsbaggrund

 • Arbejdsmarkedsnetværk, Arbejdsmarkedsafdelingen i Århus Kommune - virksomhedsservicekonsulent og projektkoordinator
 • AMU-Center Århus - underviser, vejleder. Koordinator for særligt uddannelsesprogram for flygtninge og indvandrere.