Konference: Mental sundhed på arbejdspladser

26. september 2017 kl. 09:00

Hvad er udfordringen med den mentale sundhed på arbejdspladser? Og hvad er de mulige løsninger og de positive erfaringer med en fælles indsats?

Det er nogle af de spørgsmål som både partnerne bag Sammen om mental sundhed, Sundheds- og Ældreministeriet, andre politikere, førende forskere samt yderligere vigtige interessenter på området belyser på dagen.

Her kan du også møde Cabis ekspert på stress-området, seniorkonsulent Dorte Rosendal Kirkegaard, som bidrager med sin viden og erfaringer omkring stress og mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

En fælles indsats

Cabi er en del af partnerskabet bag Sammen om mental sundhed, der er et tværgående samarbejde mellem aktører, der beskæftiger sig med mental sundhed, afstigmatisering og inklusion på arbejdspladsen.

På dagen kan du møde repræsentanter fra:

  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • arbejdsmarkedets parter
  • kommuner
  • regioner
  • organisationer, institutioner og virksomheder

Partnerskabet Sammen om mental sundhed udspringer af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017, hvor parterne bag aftalen afsatte 7 mio. kr. til etableringen af et partnerskab med det formål at styrke den mentale sundhed på danske arbejdspladser.

Læs mere på mentalsundhed.dk, hvor du også finder råd og værktøjer til at tackle mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen.

Arrangementet afholdes:

Børssalen, Børsen, 1217 København K

Pris:

Konferencen er gratis, men det koster 500 kr., hvis du tilmelder dig uden at møde op.

Tilmeld dig til konferencen

Tilmeldingsfrist: 1. september 2017

Det endelige program offentliggøres på kfs.nemtilmeld.dk