Konference: Den kommunale ungeindsats

28. november 2017 kl. 10:00

Hvordan skal den kommunale ungeindsats indrettes for bedst muligt at sikre især de udsatte unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og/eller i varig beskæftigelse? Hvordan skal den organiseres? Hvilke fagligheder skal indgå?

Dette er nogen af de spørgsmål, som deltagere på UU Danmarks konference vil høre oplægsholdernes bud på.

Bente Nissen fra Cabi holder oplæg omkring Tværfagligt samarbejde og udsatte unge.

Find hele programmet og alt om tilmelding her

Vær med og få viden og nye perspektiver på spørgsmål som:

Hvordan placeres vejledningen som fagprofession og vil det fortsat være som sektor- og institutionsuafhængig? Hvilken ungeaktør skal foretage målgruppevurderingen til den ny Forberedende Grunduddannelse? Og hvor placeres ansvaret for den opsøgende indsats?