Konference om sygefravær i det offentlige

22. maj 2017 kl. 08:30
København

Cabi, Akademikerne, HK Kommunal og CBS sætter i fællesskab fokus på sygefraværet på de offentlige arbejdspladser med forskning, viden og praksisnære erfaringer, når vi inviterer til KONFERENCE den 22. maj i København.

Igennem mange år er der brugt ressourcer på forebyggelse og håndtering af syge­fravær på nogle arbejdspladser med god effekt, men mange steder er der stadig store udfordringer med sygefraværet på det offentlige område.

Målet med konferencen er, at deltagerne går hjem med ny viden, anbefalinger fra forskere og redskaber fra andre organisationer, der kan omsættes i praksis.Fire motiverende oplægsholdere og bredden i seks spændende sessions sikrer, at vi sammen kommer omkring udfordringerne ved bl.a. at se på:

  • de komplekse årsager til sygefravær
  • ledelsesrollen
  • strategi bag indsatser
  • den tidlige indsats
  • psykisk og fysisk arbejdsmiljø
  • trivsel.

Konferencen er for ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og HR-medarbejdere på offentlige arbejdspladser.

Det sker mandag den 22. maj kl. 8.30-16.00 på CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg.

Pris kr. 450,- inkl. moms.
VirksomhedsnetværkCabis arrangementer er gratis at deltage i. Konferencerne (som indholds- og tidsmæssigt er mere omfattende end et arrangement) er med deltagerbetaling.

Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle princippet. Max 350 deltagere.

Faktura og praktisk information fremsendes efter tilmelding.

Find hele programmet og se hvilke sessioner du kan vælge imellem her.

Tilmeld dig på dette link.

Tilmeldingsfrist den 4. maj.