Få gode resultater med at ansætte en nydansker

25. januar 2018 kl. 08:30
København

Mange nydanskere er meget motiverede for at få et job i en virksomhed.

Flere og flere nydanskere, der er kommet til Danmark som flygtninge, kommer i job. De ønsker at blive en del af det danske samfund, blive selvforsørgede og bruge deres kompetencer.

Ansættelse af flygtninge kan være en stor gevinst for virksomheden i en tid, hvor erhvervslivet i stigende grad mangler arbejdskraft. Men det kan samtidig være udfordrende at skulle lede, oplære og samarbejde på tværs af kultur- og sprogforskelle.

På dette arrangement sætter vi fokus på, hvordan I kan håndtere udfordringerne og få succes med at rekruttere og fastholde flygtninge og indvandrere på arbejdspladsen – til gavn for virksomheden og den nyansatte.

Det får du med hjem:

  • Viden om kulturmøder og kulturforskelle - og hvordan du kan forebygge og tage hånd om udfordringer. Bl.a. omhierarkisk og lighedsorienteret arbejdspladskultur, forskellige tidsopfattelser, forventningsafstemning og forskellige måder at kommunikere på.
  • Konkrete redskaber til at få succes med at ansætte nydanskere
  • Erfaringer fra en lokal virksomhed
  • Viden om ordninger og støttemuligheder

Arrangementet  er gratis

Datoer og steder:

Den 25. januar i København
Tid: kl. 8.30-11.25
Sted: Islandsbrygge Kulturhus, Islandsbrygge 18, 2300 København S
Læs mere om arrangementet
Tilmeld dig via dette link
Tilmeldingsfrist: 19. januar

Afholdte arrangementer:

Den 15. januar i Ribe
Tid:
kl. 14.00-16.35
Sted:
Ribe Jernindustri, Saltgade 11, 6760 Ribe
Læs mere om arrangementet
Tilmeld dig via dette link
Tilmeldingsfrist:
10. januar

Den 18. januar i Fjerritslev
Tid: 
kl. 13.00-16.05
Sted: 
Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev
Læs mere om arrangementet
Tilmeld dig via dette link
Tilmeldingsfrist: 15. januar

Den 24. januar i Slagelse
Tid: 
kl. 13.00-15.40
Sted: 
Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
Læs mere om arrangementet
Tilmeld dig via dette link
Tilmeldingsfrist: 
19. januar