Anne Friis Johansen, projektchef

Anne arbejder med ledelse og strategi, specielt overordnet planlægning samt operationel styring af projektportefølje og økonomi, budgetlægning, projektbemanding, -styring og -opfølgning, samt personaleledelse. Anne er en erfaren projektleder og –udvikler, specielt på integrationsområdet og beskæftigelsesprojekter og ofte i samarbejde med bl.a. kommuner, organisationer og frivillige.

Opgaver i Cabi

 • Bemanding og budgettering af projekter
 • Overordnet ansvar for projektstyring og –ledelse af Cabis projektportefølje
 • Ansvar for intern udvikling af projektledelseskompetencer
 • Tilbud og ansøgninger
 • Projektstyring og –ledelse i komplekse projekter.

Uddannelsesbaggrund

 • Procesfaciliteringsforløb v/ Green Andersen Erhvervspsykologi
 • Lederudviklingsprogram, Center for Ledelse
 • Systemisk konsulentuddannelse, DISPUK
 • Mag.art., etnografi og socialantropologi.

Erhvervsbaggrund

 • Udviklingskonsulent, DISCUS A/S
 • Projektleder, Århus kommune
 • Informations- og aktivitetsmedarbejder, Brabrand Boligforening
 • Folkeuniversitetet i Odense, Underviser.