Veteraner i job - fra brændpunkt til beskæftigelse

En veteran er en soldat, der har været udsendt, og Danmark har de seneste årtier sendt mere end 30.000 soldater ud til krigs- og brændområder. En del veteraner har været udsendt flere gange og har måske været væk fra Danmark og det civile arbejdsliv i mere end ti år. For at få et civilt arbejde har mange veteraner brug for at skabe et nyt netværk til virksomheder.

”Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse” er et landsdækkende projekt med indsatser, der skal dække de ledige veteraners behov for at få etableret kontakt til virksomheder og få ”oversat” deres militære kompetencer til kompetencer, der matcher civile jobs.  Formålet er at øge mulighederne for at sikre beskæftigelse for målgruppen af ledige veteraner.

Projektets aktiviteter og indsatser

Omdrejningspunkt er centrale indsatser målrettet ledige veteraner, virksomheder, veteranforeninger og andre professionelle, der samarbejder med veteraner:

 • Virksomhedsnetværk i hele landet, så veteraner og virksomheder lettere finder hinanden
 • Koordinering og opgradering til veterankoordinatorer
 • Nyhedsbrev to til fire gange årligt
 • CV- & Karriereværktøjer, hvor veterankompetencer oversættes til ansøgningsværktøjer

Følgegruppen bag Veteraner i job

10 engagerede medlemmer er med i den landsdækkende følgegruppe bag Veteraner i job – fra brændpunkt til beskæftigelse. Følgegruppens arbejde er at kvalificere projektet undervejs, herunder bidrage med aktuel viden og formidle viden om projektet til egne netværk. Følgegruppen mødes halvårligt. Medlemmerne er

 • Thomas Johan Rosenlund Krohn, Veterancentret
 • Hans Christian Enevold, Flyvevåbnets Officerskole
 • Flemming Vinther, HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • Maria Bille Høg, Dansk Arbejdsgiverforening   
 • Birgitte Refslund Sørensen, Københavns Universitet
 • Helene Djursø, Velkommen Hjem
 • Claus Bergman Hansen,  KLAPjob
 • Finn Winkler, Interforce
 • Lars Thellufsen, Fakta
 • Klaus Bolving, CenSec

For flere information om følgegruppen, kontakt projektleder Ea Nielsen på eni@cabiweb.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev om veteraner i job, de lokale virksomhedsnetværk, værktøjer og erfaringer, så tilmeld dig her. Nyhedsbrev kommer to - fire gange årligt.

Nyhedsbrev 1, marts 2018: Flere veteraner skal i civile job

 

undefined

Det civile arbejdsmarked har brug for veteraner. Du er velkommen til at printe dette budskab til veteraner

Vil din virksomhed og organisation være med?

Cabi henvender sig til virksomheder, brancheorganisationer og veteranforeninger, der vil være med i virksomhedsnetværkene. Har I som virksomhed eller brancheorganisation interesse, så kontakt os vedrørende:

 • Nordjylland, Sydjylland og Fyn: Jacob Thorn på mail jat@cabiweb.dk  og 2089 8767
 • Midtjylland: Christina Pedersen på mail cip@cabiweb.dk og 2251 6982
 • Sjælland: Ida Christoffersen på mail ida@cabiweb.dk og 4114 4318 
 • København/Hovedstadsområdet: Dorte Kirkegaard på dor@cabiweb.dk og 2080 5007

Hjælp til ansættelse

Kommuner og jobcentre kan hjælpe virksomheder med at ansætte veteraner, herunder at gøre brug af generelle muligheder og ordninger, som du kan læse mere om her:

 

undefined

Kontakt os gerne og hør mere!

Vedrørende hjemmeside: Marianne Nilsson på mail man@cabiweb.dk og 4113 7281.

Vedrørende CV- og Karriereværktøjer: Jacob Thorn på jat@cabiweb.dk og 2089 8767.

Vedrørende landsdækkende henvendelser: Ea Nielsen på mail eni@cabiweb.dk og 4128 4126.