Opgang2 - Kreative unge i job eller uddannelse

Cabi yder løbende sparring til Opgang2 Projekt U-spor XL på, hvordan virksomheder inden for den kreative og kulturelle branche kan bidrage til at sårbare, kreative unge kommer i job og uddannelse.

Opgang2 har 30 års erfaring som alternativ læringsarena, hvor sårbare unge (primært aktivitetsparate) øger robusthed og selvværd gennem arbejde med drama, musik og billedkunst. I overgangen fra Opgang2 til ’den virkelige verden’ er det svært at fastholde og udvikle personlige og faglige sejre i nye arenaer. Dette skaber stress og angst, og for mange unge fortsætter i en aktivitetsspiral uden perspektiv; en almen problemstilling.

 

Samarbejde med kreative og kulturelle virksomheder

Opgang2 skal i projektet etablere samarbejdsrelationer til kreative/kulturelle virksomheder. Mål er, at de vil åbne arbejdspladsen for ungemålgruppen og samtidig bruge ressourcer på – sammen med Opgang2 – at skabe intelligente match mellem de unges kreative kompetencer og konkrete opgaver.

Der er opstillet to kriterier for virksomhederne:

  • Det skal være organiserede arbejdspladser
  • De unges kreativitet skal bidrage til at løse reelle opgaver i virksomheden.

Projekt Opgang2 U-spor XL er udviklet af Opgang2 i samarbejde med unge fra målgruppen, lokale virksomheder og institutioner, jobcenter Aarhus og Cabi. Læs mere om Opgang2’s ungdomsspor her.

Projektet er støttet af Bikubenfonden, se mere her.

Cabis rolle

Cabi skal følge Opgang2’s samarbejde med virksomheder frem til udgangen af 2018 gennem deltagelse i projektmøder med unge, virksomheder, jobcenter Aarhus og Opgang2, samt ved virksomhedsbesøg og fokusgrupper med virksomheder.

På baggrund heraf skal Cabi udarbejde kortfattede how-to-do beskrivelser

  • Hvad (og hvordan) kan virksomheder bidrage med i indsatsen for sårbare, kreative unge?
  • Hvad (og hvordan) kan sårbare, kreative unge bidrage med i virksomheders opgaveløsning?

Endelig skal Cabi bidrage til landsdækkende formidling til jobcentre og virksomheder. Kontakt Jesper Pedersen for mere information.