Aarhus kommune vil klæde ledere bedre på til at håndtere sygefravær

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, har siden begyndelsen af 2014 arbejdet med Cabi som strategisk partner og udfører af en række indsatser der tilsammen skal klæde lederne på til at sikre en sund ledelse i en sund forretning.

Siden starten, har ca. 150 teamledere i Aarhus Kommunes Magistrat for Sundhed og Omsorg deltaget i Cabis kompetenceudviklingsforløb med fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Det organisatoriske fokus er fortsat i 2015, hvor der afvikles forløb for nye ledere, medarbejderrepræsentanterne og de teamledere, der står med de største udfordringer på sygefraværet.

Målet er 9,5 sygedage i gennemsnit i 2016

Sammen med en række andre initiativer skal magistratens egen indsats på området klæde lederne på til at sikre en høj grad af nærvær og undgå misforstået omsorg til gavn for det sunde nærvær.

Aktiviteterne er en del af Sundhed og Omsorgs strategiske mål om at nå ned på 9,5 sygedage i gennemsnit i 2016.

Aktiviteter i indsatsen

Indeholdt i forløbet er procesforløb, kurser i den svære samtale samt undervisning i implementering og udvikling af strategiske indsatser, herunder temamøder.

Procesforløb med fokus på dialogkompetencer

For de knap 30 teamledere, der har teams med højest sygefravær, afvikles et procesforløb med fokus på kompetenceudvidelse i håndtering af sygefravær og forebyggelse fra august til december 2015

Forløbet har fokus på ledernes dialogkompetencer, arbejdspladskultur samt forebyggelse og fastholdelse, så de enkelte ledere får værktøjer og forståelser til at sætte positive forandringer i spil.

Kursus i Den svære samtale

Alle nye ledere i Sundhed & Omsorg tilbydes et to-dages kursusforløb i den svære samtale. Kurset er afholdt for direktioner og teamledere på alle de enkelte enheder med fokus på, hvordan gode dialogkompetencer kan være vejen til et lavere sygefravær og en højere trivsel blandt medarbejderne.

Et nyt tiltag i 2015 er en investering i et 1-dags kursus for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset har fokus på både roller, medansvar, sund forretning og metoder til at være i den svære samtale. Der gennemføres i 2015 syv kursusforløb for denne målgruppe.

Sparring på chefniveau

Strategisk partner for HR og personalekonsulenter bliver undervist i implementering af indsatser og udvikling af den overordnede strategi for højere nærvær.

Hertil kommer temamøder for det strategiske chefniveau, medarbejderrepræsentanter og andre nøglepersoner.

Samarbejdspartnere

Cabi forestår al undervisning og planlægning af indsatsen, som er fuldt finansieret af kunden selv. De tætteste samarbejdspartnere er:

  • Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune
  • Ansvarlig chef – Thune Korsager
  • Projektleder – Elsebeth Hauge