Kompensation til flere

Tværfaglig kompetenceudvikling og vidensdeling, aktionslæring og øget fokus på kompenserende ordninger hos professionelle aktører skal bane vejen for, at flere med psykiske vanskeligheder kommer i arbejde. Det er formålet med projekt "Kompensation til flere".

Fokus på psykiske vanskeligheder og job

I projekt "Kompensation til flere" vil Cabi arbejde med at øge forståelsen for, at psykiske vanskeligheder er en funktionsnedsættelse som kan kompenseres.

Det overordnede mål med projektet er, at flere med psykisk funktionsnedsættelse bliver fastholdt i job eller kommer ind på arbejdsmarkedet gennem en tidlig, helhedsorienteret indsats og konkret anvendelse af de handicapkompenserende ordninger.

Projektet retter sig mod kommunale aktører i indsatsen og inddrager aktivt lokale virksomheder for at sikre, at udviklingen sker med inddragelse af virksomhedernes behov og muligheder.

To-årigt projekt i to faser

Projektet forløber over to år fra 1. januar 2016 til 31. december 2017 og gennemføres i to faser:

Fase 1: Etablering af tværfagligt udviklingsteam og kompetenceudviklingsforløb

Der etableres et tværfagligt udviklingsteam i tre kommuner bestående af: sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og handicapnøglepersoner fra jobcentret samt sagsbehandlere fra kommunernes psykiatri- og handicapafdeling. Lokale virksomheder inddrages i udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb på 4 x én dag for den tværfaglige medarbejdergruppe.

Kompetenceudviklings- og aktionslæringsforløbet har fokus på:

  • fælles viden om psykiske funktionsnedsættelser og deres betydning i arbejdssammenhæng
  • metoder til tværfagligt samarbejde
  • redskaber til den jobrettede samtale
  • kendskab til handiapkompenserende ordninger.

Cabi medvirker til informationsmøder lokalt for kommunernes virksomhedsnetværk og står til rådighed med sparring og rådgivning på afprøvning af metoder og redskaber i perioderne imellem kompetenceudviklingsdagene.

Fase 2: Udbredelse af kompetenceudviklingsforløb til yderligere 15 kommuner

På baggrund af Fase 1 udvikles et koncept for et kompetenceudviklingsforløb, som bliver gennemført i yderligere 15 kommuner med tilhørende virksomheder.

Følgende kommuner er en del af projektet i 2017: Middelfart, Silkeborg, København, Holbæk, Jammerbugt, Esbjerg, Vejle, Faxe, Aarhus, Odense (to forløb), Halsnæs, Faaborg-Midtfyn, Holstebro og Horsens.

 

Cabi vil undervejs formidle om viden og resultater fra projektet og arbejdet i de konkrete forløb ud til landets kommuner og virksomheder.

Tilmeld dig nyt om projektet!