Evaluering af Projekt "Klar til Start"

Cabi er evaluator på projekt "Klar til Start". Et projekt, hvor unge med autisme uddannes til job.

Projekt "Klar til Start" blev lanceret i 2013 og varer frem til 2018. Projektet er et samarbejde mellem fakta (dagligvarekoncernen Coop Danmark), Landsforeningen Autisme og Unges Uddannelsescenter i Værløse.

Klar til Start er et særligt opkvalificeringsforløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Forløbet finder sted i fakta-butikker landet over, og efter endt forløb er der garanti for job hos Coop Danmark. Initiativet er ved at sprede sig over hele landet og metoden skal spredes til andre brancher og borgermålgrupper.

Evalueringer 2015 og 2017

Cabi evaluerer løbende projektet for at sikre projektets fremdrift og for at dokumentere resultaterne. Se evalueringen af projekt "Klar til Start" fra april 2015 og evalueringen af projekt "Klar til Start" fra september 2017.

Udvikling af webportal

Cabi har i samarbejde med Vesterzone etableret en web-portal, hvor "Klar til Start" tilmelder og afmelder kursisterne, registrerer deres progression og følger op på udslusningen tre måneder efter endt forløb.

Konference på Christiansborg 2016

Cabi er med som oplægsholder på konferencen Klar til Start, der med 200 deltagere afholdes i maj 2016 på Christiansborg. Se mere om programmet her

Cabis oplæg handler" om "Metoder som virker til inklusion af ressourcesvage borgere". Business case illustrerer virksomedens potentiale. 

Evaluering til slut

Cabi gennemfører slutevaluering i 2018.

Mere viden om projekt Klar til Start

Du kan læse mere om projekt "Klar til Start" på projektets hjemmeside.