Afsluttede projekter

Et overblik over tidligere projekter i Cabi. Afsluttede projekter bliver løbende tilføjet siden.

Her kan du læse nærmere om tidligere projekter, som Cabi har udført enten på egen hånd eller sammen med forskellige samarbejdspartnere. Nogle projekter er udført på resultatkontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, andre projekter er finansieret af fondsmidler og andre igen er projekter, som er vundet i udbud.

Fælles for projekterne er, at de bidrager til at styrke, kvalificere og modne beskæftigelsesindsatsen for de grupper af borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.